Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ochota

Organizacje z siedzibą w tej dzielnicy:

 1. Fundacja Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz Pomocy Rodzinie ATN
 2. Fundacja Pomocy Społecznej „Eva”
 3. Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym „Echo”
 4. Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”
 5. Stowarzyszenie „Promocja Zdrowia – Ochota”
 6. Stowarzyszenie „Terapia, Edukacja, Rozwój — STER”
 7. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego
 8. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE
 9. Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień „Olcha”
 10. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Białobrzeska”
 11. Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Krokus”

« Powrót do wyboru dzielnicy