Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Praga Północ

Organizacje z siedzibą w tej dzielnicy:

 1. Akademia Promocji Filmu
 2. Fundacja „Godne Życie”
 3. Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Wadą Słuchu i Dodatkowymi Zaburzeniami „Pokonać Ciszę”
 4. Liga Kobiet Polskich, Zarząd Wojewódzki w Warszawie
 5. Polski Związek Głuchych, Zarząd Oddziału Mazowieckiego
 6. Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej
 7. Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa”
 8. Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”
 9. Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci”
 10. Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym „Szansa”
 11. Stowarzyszenie Pomocy im. św. Franciszka
 12. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
 13. Oratorium im. św. Jana Bosko
 14. Świetlica Środowiskowa „Dom Ojca Ignacego”
 15. A.A. Klub Anonimowych Alkoholików przy Bazylice Najświętszego Serca Jezusa
 16. Katolicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży

« Powrót do wyboru dzielnicy