Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Praga Południe

Organizacje z siedzibą w tej dzielnicy:

  1. Fundacja „Dzieci Niczyje”
  2. Fundacja Sławek
  3. Fundacja Św. Jana Jerozolimskiego
  4. Stowarzyszenie „Mutuus Consensus”
  5. Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko”
  6. AA – Wspólnota Anonimowego Alkoholika przy Parafii pw. św. Wincentego Pallottiego
  7. Anonimowi Alkoholicy Parafii i Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników
  8. Grupa AA przy parafii św. Patryka

« Powrót do wyboru dzielnicy