Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Śródmieście

Organizacje z siedzibą w tej dzielnicy:

 1. Fundacja „Academia Iuris”
 2. Fundacja „Centrum Praw Kobiet”
 3. Fundacja „Pożywienie Darem Serca”
 4. Fundacja „Zdrowie — Trzeźwość” Oddział Warszawa
 5. Fundacja „Świat na Tak”
 6. Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce
 7. Fundacja Przyjaciółka
 8. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 9. Narodowa Agencja Programu „Młodzież”
 10. Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”
 11. Powiślańska Fundacja Społeczna
 12. „Przywrócić Dzieciństwo” — Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”
 13. Centrum Psychologicznej Pomocy Rodzinie przy Towarzystwie „Powrót z U”
 14. Komitet Ochrony Praw Dziecka
 15. Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego
 16. Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”
 17. Polski Czerwony Krzyż, Mazowiecki Zarząd Okręgowy w Warszawie
 18. Polski Związek Niewidomych, Okręg Mazowiecki
 19. Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 20. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
 21. Stowarszyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z Nami”
 22. Stowarzyszenie „Ordo Ex Chao”
 23. Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin”
 24. Stowarzyszenie Aslan
 25. Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS
 26. Stowarzyszenie Eleuteria
 27. Stowarzyszenie Harcerskie
 28. Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy parafii pw. Św. Krzyża
 29. Stowarzyszenie OPTA
 30. Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej
 31. Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna”
 32. Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej Klub Uzależnień od A do Z „U Pima”
 33. Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Dzieci z Wadą Słuchu i Dodatkowymi Wadami Rozwojowymi
 34. Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich Oddział w Warszawie
 35. Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
 36. Stowarzyszenie-Klub Rodzin Abstynenckich „Serce”
 37. Towarzystwo Pomocy Młodzieży (TPM)
 38. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
 39. Związek Harcerstwa Polskiego — Hufiec Warszawa Centrum im. ks. Janusza Mazowieckiego
 40. Związek Harcerstwa Polskiego — Hufiec Warszawa Ochota
 41. Związek Harcerstwa Polskiego — Hufiec Warszawa Praga Południe im. I Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki
 42. Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Warszawa Praga Północ
 43. Związek Harcerstwa Polskiego — Hufiec Warszawa Ursus
 44. Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Chorągwi Stołecznej
 45. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
 46. Caritas Archidiecezji Warszawskej
 47. Chrześcijańska Służba Charytatywna, filia Warszawa
 48. Grupa „Razem w Trzeźwości” przy parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie
 49. Grupa AA przy parafii Świętej Trójcy
 50. Grupy rodzinne Al-Anon przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Alojzego Orione
 51. Rodzinna Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR

« Powrót do wyboru dzielnicy