Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Wola

Organizacje z siedzibą w tej dzielnicy:

 1. ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych
 2. Fundacja Pomocy Zdrowiu
 3. Poradnia Profilaktyki Środowiskowej „Maraton”
 4. Stowarzyszenie „Pomoc Socjalna”
 5. Stowarzyszenie Od-Do
 6. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym „Ul”
 7. Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”
 8. Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie
 9. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności
 10. Oratorium im. Aniołów Stróżów przy parafii pw. św. Klemensa
 11. Świetlica-Oratorium przy parafii pw. św. Klemensa
 12. Ośrodek Charytatywny „Tylko z Darów Miłosierdzia”

« Powrót do wyboru dzielnicy