Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Odsyłacze do informacji o innych rodzajach pomocy

Baza Warszawskiego Informatora o Pomocy zawiera informacje o pozarządowych organizacjach świadczących na terenie Warszawy pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków oraz ich bliskich. Poniżej prezentujemy odsyłacze do stron internetowych zawierających informacje o organizacjach lub grupach świadczących pomoc innym adresatom oraz na innym terenie. Prosimy o przesyłanie adresów nie objętych naszym wykazem, które w Państwa opinii warto byłoby tu zamieścić.

Alkoholizm

mityngi AA (cała Polska)
spis mityngów Anonimowych Alkoholików, z podziałem na dni tygodnia oraz miejscowości
baza spotkań DDA (cała Polska oraz zagranica)
adresy i terminy mityngów Dorosłych Dzieci Alkoholików
adresy placówek pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin
baza adresowa kilkuset wybranych placówek odwykowych, uporządkowanych według województw i powiatów

Homoseksualizm

programy terapii, grupy wsparcia, terapeuci
lista odsyłaczy do witryn organizacji zajmujących się pomocą osobom homoseksualnym oraz ich rodzinom

Mobbing

Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe we Wrocławiu
porady prawne (artykuły i odpowiedzi na listy)
Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe, Oddział w Krakowie
artykuły (m.in. o mobbingu w środowisku akademickim), porady, adresy punktów konsultacyjnych

Narkomania

PORADNIA.narkomania.org.pl
anonimowe porady przez e-mail oraz ogólnopolska baza instytucji i organizacji niosących pomoc osobom uzależnionym od narkotyków i ich bliskim
mityngi Anonimowych Narkomanów
ogólnopolska lista mityngów, zawierająca szczegółowe dane o czasie i miejscu spotkań

Pomoc społeczna

Portal Pomocy Społecznej
adresy Ośrodków Pomocy Społecznej, podzielone na województwa i rodzaje (miejskie, gminne, centra itp.)

Pornografia

Hiperseksualnosc.pl
informacje i pomoc dla osób uzależnionych od pornografii

Poronienie

Poronienie
informacje i wsparcie dla kobiet, które poroniły; tamże forum i szeroki wybór odsyłaczy w temacie

Przemoc

Survivors.pl
zbiór informacji i porad dla ofiar napaści seksualnych, z naciskiem na dorosłe ofiary molestowania dzieci; przewodnik dla rodziców, lista ośrodków pomocy
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje)
obszerna baza wiedzy (artykuły, badania, akty prawne); lista ośrodków pomocowych
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
pomoc psychospołeczna i prawna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Pokrzywdzeni
informacje o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem, utworzonych w Polsce Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, Informator dla pokrzywdzonego oraz baza danych o instytucjach i organizacjach pozarządowych udzielających ofiarom przestępstw wsparcia psychologicznego i informacji prawnej

Samobójstwo

Przyjaciele
wybór tekstów nt. problemów, które mogą prowadzić do samobójstwa

Uzależnienia od czynności (hazard, seks, Internet, etc.)

Uzależnienia Behawioralne
portal przybliża problematykę uzależnień behawioralnych; zawiera poradnię on-line oraz bazę ośrodków pomocowych

Zaginięcie bliskich

ZAGINIENI.pl — serwis Fundacji „Itaka”
zbiór porad i wskazówek dla osób, których bliscy zaginęli; zawiera także bazę osób zaginionych, z możliwością przeszukiwania