Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Odsyłacze do informacji o innych rodzajach pomocy

Baza Warszawskiego Informatora o Pomocy zawiera informacje o pozarządowych organizacjach świadczących na terenie Warszawy pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków oraz ich bliskich. Poniżej prezentujemy odsyłacze do stron internetowych zawierających informacje o organizacjach lub grupach świadczących pomoc innym adresatom oraz na innym terenie.

Alkoholizm

mityngi AA (cała Polska)
spis mityngów Anonimowych Alkoholików, z podziałem na dni tygodnia oraz miejscowości
baza spotkań DDA (cała Polska oraz zagranica)
adresy i terminy mityngów Dorosłych Dzieci Alkoholików
STOP Uzależnieniom
Warszawski Serwis Informacyjny dotyczący profilaktyki uzależnień – artykuły nt. alkoholizmu oraz warszawskich inicjatyw z zakresu profilaktyki uzależnień; baza placówek pomocowych

Homoseksualizm

programy terapii, grupy wsparcia, terapeuci
lista odsyłaczy do witryn organizacji zajmujących się pomocą osobom homoseksualnym oraz ich rodzinom

Mobbing

Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe we Wrocławiu
porady prawne (artykuły i odpowiedzi na listy)
Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe, Oddział w Krakowie
artykuły (m.in. o mobbingu w środowisku akademickim), porady, adresy punktów konsultacyjnych

Narkomania

Poradnia
anonimowe porady przez e-mail oraz ogólnopolska baza instytucji i organizacji niosących pomoc osobom uzależnionym od narkotyków i ich bliskim
mityngi Anonimowych Narkomanów
ogólnopolska lista mityngów, zawierająca szczegółowe dane o czasie i miejscu spotkań

Pomoc społeczna

Portal Pomocy Społecznej
adresy Ośrodków Pomocy Społecznej, podzielone na województwa i rodzaje (miejskie, gminne, centra itp.)

Pornografia

Hiperseksualnosc.pl
informacje i pomoc dla osób uzależnionych od pornografii

Poronienie

Poronienie
informacje i wsparcie dla kobiet, które poroniły; tamże forum i szeroki wybór odsyłaczy w temacie

Przemoc

Survivors.pl
zbiór informacji i porad dla ofiar napaści seksualnych, z naciskiem na dorosłe ofiary molestowania dzieci; przewodnik dla rodziców, lista ośrodków pomocy
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje)
obszerna baza wiedzy (artykuły, badania, akty prawne); lista ośrodków pomocowych
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
pomoc psychospołeczna i prawna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Pokrzywdzeni
informacje o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem, utworzonych w Polsce Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, Informator dla pokrzywdzonego oraz baza danych o instytucjach i organizacjach pozarządowych udzielających ofiarom przestępstw wsparcia psychologicznego i informacji prawnej

Samobójstwo

Przyjaciele
wybór tekstów nt. problemów, które mogą prowadzić do samobójstwa

Uzależnienia od czynności (hazard, seks, Internet, etc.)

Uzależnienia Behawioralne
portal przybliża problematykę uzależnień behawioralnych; zawiera poradnię on-line oraz bazę ośrodków pomocowych

Zaginięcie bliskich

ZAGINIENI.pl — serwis Fundacji „Itaka”
zbiór porad i wskazówek dla osób, których bliscy zaginęli; zawiera także bazę osób zaginionych, z możliwością przeszukiwania