Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 16.05.2008 r.

Warunki skorzystania z pomocy:

  1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: brak danych
  2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie:
  3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: brak danych

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

Nie piję, nie biorę

rodzaj pomocy: Program zintegrowanych oddziaływań wobec sytuacji zagrożenia rozpowszechnianiem i nadużywaniem narkotyków, alkoholu w szkołach. Cel programu-zbudowanie wewnątrz szkoły, w oparciu o jej własne siły modelowego systemu, konstruktywnego reagowania na problem alkoholu i narkotyków.
adresaci pomocy: uczniowie, rodzice, nauczyciele
miejsce: szkoły
specjaliści: Zespół Szkolny Fundacji Bene Vobis — zespół pedagogów i psychologów specjalizujących się w pracy metodami aktywnymi, posiadających liczne doświadczenia w prowadzeniu programów profilaktycznych adresowanych do całych społeczności szkół podstawowych, gimnazjum, szkół średnich. Członkowie Zespołu to specjaliści mający ukończony kurs kwalifikacyjny Edukatora Systemowej Profilaktyk, licencje trenerskie lub terapeutyczne.
Magdalena Fijałkowska-kierownik Zespołu Szkolnego, realizator programu;Kamila Kostrzewska-realizator programu, Beata Pluta-realizator programu;Ewa Obuch-Woszczatyńska-realizator programu;Iwona Figat-realizator programu;Sylwia Cieślukowska-realizator programu;Elżbieta Golik-realizator programu;Dorota Ostrowska-realizator programu; Jarosław Szablewski-realizator programu; Agnieszka Nieciecka-realizator programu
odpłatność: b.d.
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

„Działania w zakresie zintegrowanej pomocy dziecku i rodzinie, poprzez prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego”

rodzaj pomocy: Celem programu jest wspieranie, diagnostyka i pomoc w rozwiązywaniu problemów klientów młodzieżowych i ich rodziców. Jednym z ważniejszych szczegółowych celów jest przeciwdziałanie problemom, kryzysom i patologii młodzieży i ich rodzin. Program adresowany jest do młodzieży w wieku 14-20 lat oraz ich rodziców. W ramach programu odbywają się konsultacje diagnostyczne dla młodzieży i rodziców, terapia indywidualna dla młodzieży zagrożonej patologiami, zajęcia terapeutyczne dla rodziców młodzieży zagrożonej patologiami, terapia rodzinna dla rodzin zagrożonych patologiami, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców młodzieży zagrożonej patologiami
adresaci pomocy: Młodzież w wieku 14-20 lat ucząca się w gimnazjach, szkołach średnich, mieszkająca na terenie miasta Warszawy. Rodzice tej młodzieży.
miejsce: własna placówka
specjaliści: Psychologowie, pedagodzy, terapeuci pracujący w Fundacji Bene Vobis i Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP.
Katarzyna Waluchowska-realizator programu -prowadzenie konsultacji diagnostycznych i terapii indywidualnej;Magdalena Fijałkowska-koordynator programu i realizator-prowadzenie konsultacji diagnostycznych, terapii rodzinnej, warsztatów dla rodziców;Dorota Staniszewska-realizator programu -prowadzenie terapii indywidualnej,warsztatów dla rodziców;Beata Pluta-realizator programu -prowadzenie terapii indywidualnej, Magdalena Kozyra-Olszańska-realizator programu -prowadzenie terapii indywidualnej, terapii rodzinnej;Monika Turska-realizator programu -prowadzenie terapii indywidualnej, prowadzenie indywidualnych spotkań terapeutycznych dla rodziców, warsztatów rodzinnych;Robert Sadowski-realizator programu -prowadzenie terapii indywidualnej
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

Miejsce prowadzenia działalności

ulica i nr lokalu:
dzielnica:
kod, miejscowość:
telefon:
fax:

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: nieczynne
wtorek: nieczynne
środa: nieczynne
czwartek: nieczynne
piątek: nieczynne
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Siedziba statutowa

ulica i nr lokalu:
dzielnica:
kod, miejscowość:
telefon:
fax:
e-mail:
WWW: brak

Osoby zarządzające organizacją

Ewa Obuch-Woszczatyńska – prezes Fundacji
Kamila Kostrzewska – członek Zarządu Fundacji
Beata Pluta – członek Zarządu Fundacji

Dane formalne

status prawny:
rok rejestracji:
status org. pożytku publicznego:
nr KRS:
REGON:
nr konta bankowego:
samodzielność organizacyjna:
osobowość prawna:

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: nie