Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 16.05.2008 r.

Warunki skorzystania z pomocy:

  1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: brak danych
  2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie:
  3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: brak danych

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez

rodzaj pomocy: pomoc prawna i psychologiczna dla kobiet ofiar przemocy oraz udzielanie schornienia kobietom i dzieciom ofiarom przemocy
adresaci pomocy: kobiety ofiary przemocy
miejsce: własna placówka
specjaliści: Poradnictwo prawne
Sylwia Nogaś-Gołębiewska mgr prawa
Marta Witek — mgr prawa
Joanna Różyńska — mgr prawa
Justyna Borkowska — radczyni prawna
mec. Janina Antonik — adwokat
Beata Nowak — mgr prawa
Poradnictwo psychologiczne
Katarzyna Miłoszewska — mgr psychologii
Katarzyna Stefańska — mgr psychologii
Bogusława Wilczyńska —mgr psychologii
Grażyna Mlonka mgr polityki socjalnej koordynatorka schroniska
Zajęcia terapeutyczne
Katarzyna Stefańska — mgr psychologii
Bogusława Wilczyńska — mgr psychologii
Agnieszka Florczuk — mgr psychologii
Helena Keller — mgr psychologii superwizor licencjonowany — superwizja
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Miejsce prowadzenia działalności

ulica i nr lokalu:
dzielnica:
kod, miejscowość:
telefon:
fax:

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: nieczynne
wtorek: nieczynne
środa: nieczynne
czwartek: nieczynne
piątek: nieczynne
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Siedziba statutowa

ulica i nr lokalu:
dzielnica:
kod, miejscowość:
telefon:
fax:
e-mail:
WWW: brak

Oddziały

rodzaj oddziału: Schronisko
adres: ul. Nowogrodzka
dzielnica: Śródmieście
telefon: 22 652-01-17

Osoby zarządzające organizacją

Urszula Nowakowska – Dyrektorka Fundacji i przewodnicząca Zarządu
Danuta Duch Krzystoszek – członkini Zarządu
Elżbieta Zychowicz – członkini Zarządu

Dane formalne

status prawny:
rok rejestracji:
status org. pożytku publicznego:
nr KRS:
REGON:
nr konta bankowego:
samodzielność organizacyjna:
osobowość prawna:

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: nie