Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 19.05.2008 r.

Fundacja „Masz Szansę”

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: cały kraj
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: brak danych

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • inne

— dorośli:

 • inne

— rodzina:

 • inne

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • inne

— pracownicy uzależnień, inne grupy zawodowe:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • działania, animacja środowisk
 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka
 • inne

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez działania w zakresie zintegrowanej pomocy dziecku i rodzinie poprzez: przygotowanie i przeprowadzenie badań w zakresie oceny zasobów m. st. Warszawy w obszarze pomocy dziecku i rodzinie.

rodzaj pomocy: Celem proponowanego programu jest dokonanie diagnozy zapotrzebowania i zasobów w zakresie zintegrowanej pomocy dziecku i rodzinie, aby w oparciu o nią możliwe było:
1) wiarygodne oszacowanie potrzeb rodzin dysfunkcjonalnych
2) dokładne zidentyfikowanie zasobów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych, ukierunkowanych na pomoc rodzinom dysfunkcjonalnym
3) określenie potrzeb i możliwości budowania zintegrowanych działań na rzecz rodziny, opartych na jednoznacznych standardach i procedurach
adresaci pomocy: Dziecko, rodzina i instytucje pracujące na ich rzecz
miejsce: Miasto Warszawa
specjaliści: prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś (autor programu), dr Wiesław Poleszak (kierownik programu), specjaliści i ankieterzy Fundacji „Masz Szansę”.
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

Budujemy lokalny program profilaktyki uzależnień

rodzaj pomocy: Program ma za zadanie przegotowanie specjalistów do spraw profilaktyki w dzielnicowych OPS m. st. Warszawy do budowania profesjonalnych programów profilaktyki środowiskowej.
adresaci pomocy: Specjaliści ds. profilaktyki w OPS poszczególnych dzielnic m. st. Warszawy
miejsce: Miasto Warszawa
specjaliści: prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś (autor programu), dr Robert Porzak, dr Wiesław Poleszak, dr Małgorzata Sitarczyk
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

Ewaluacja lokalnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

rodzaj pomocy: Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji konstrukcji oraz zawartości Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 2 wybranych dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy. Rezultatem będzie raport obejmujący ocenę założeń, procedury określania zapotrzebowania, struktury treściowej, planu realizacji i procedury ewaluacji zawartej w każdym z ewaluowanych Programów Dzielnicowych oraz zalecenia usprawniające ich konstruowanie w kolejnych okresach
adresaci pomocy: Instytucje pracujące na rzecz dziecka, młodzieży i rodziny
miejsce: Miasto Warszawa
specjaliści: dr Robert Porzak, specjaliści i ankieterzy Fundacji „Masz Szansę”
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

Ewaluacja szkolnych programów profilaktyki

rodzaj pomocy: Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji konstrukcji, zawartości oraz rezultatów Szkolnych Programów Profilaktyki w 5 szkołach różnych typów dobranych procedurą doboru reprezentatywnego w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy). Rezultatem będzie raport obejmujący ocenę procedury badania zapotrzebowania, struktury treściowej, planu realizacji i procedur ewaluacji SPP oraz efektów SPP w tych środowiskach, a także zalecenia usprawniające konstruowanie i realizację SPP w kolejnych okresach
adresaci pomocy: Instytucje pracujące na rzecz dziecka, młodzieży i rodziny
miejsce: Miasto Warszawa
specjaliści: dr Robert Porzak, specjaliści i ankieterzy Fundacji „Masz Szansę”
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

Ewaluacja programów przeciwdziałania przemocy

rodzaj pomocy: Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji konstrukcji, zawartości oraz rezultatów 5 programów przeciwdziałania przemocy wskazanych przez Zleceniodawcę (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy). Rezultatem będzie raport obejmujący ocenę procedury badania zapotrzebowania, struktury treściowej, planu realizacji i procedur ewaluacji oraz efektów poddanych ocenie programów, a także zalecenia usprawniające konstruowanie i realizację programów przeciwdziałania przemocy w kolejnych okresach
adresaci pomocy: Instytucje pracujące na rzecz dziecka, młodzieży i rodziny
miejsce: Miasto Warszawa
specjaliści: dr Robert Porzak, specjaliści i ankieterzy Fundacji „Masz Szansę”
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Beatrycze 15
dzielnica: całe miasto
kod, miejscowość: Lublin
telefon: 81 526-81-38
fax:
e-mail: fundacja@maszszanse.info
WWW: www.maszszanse.info

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: nieczynne
wtorek: nieczynne
środa: nieczynne
czwartek: nieczynne
piątek: nieczynne
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Osoby zarządzające organizacją

Zbigniew B. Gaś – prezes
Robert Porzak – sekretarz

Dane formalne

status prawny: fundacja
rok rejestracji: 1992
status org. pożytku publicznego: nie, ale starania zostaną podjęte w przyszłości
nr KRS: 0000107218
REGON: 430517753
nr konta bankowego: 981240150311110000175
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych: Forum Inicjatyw Pozarządowych
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy: 5
 1. stymulowanie prawidłowego rozwoju psychicznego i społecznego dzieci i młodzieży
 2. korygowanie zaburzeń w funkcjonowaniu intrapsychicznym, interpersonalnym i społecznym dzieci i młodzieży
 3. zapewnienie rodzicom, wychowawcom, nauczycielom itp. wszechstronnej pomocy w prawidłowej realizacji procesu wychowawczego
Pierwsze działania nieformalne organizował Zbyszek Gaś od 1980 roku. Początkowo prowadził on Letnie Obozy Terapeutyczne oraz grupy wsparcia dla młodzieży z zaburzeniami zachowania i zagrożonej uzależnieniami. W latach 1980 - 1991 różnymi formami pomocy dla młodzieży zostało objętych około 300 osób i ich rodzin. Lata 1990 - 1991 to okres współpracy z NSZZ „Solidarność” i poszerzania zakresu działań. Wtedy też powstawał zespół ludzi, którzy założyli Fundację. Założyciele Fundacji „Masz Szansę” to:
 1. Zbigniew B. Gaś;
 2. Bogusława Gaś;
 3. Robert Porzak.
Po formalnej rejestracji w 1992 ruszyła Pracownia Wydawnicza, w 1994 roku powstał w ramach Fundacji Ośrodek Rozwoju Człowieka i Psychoedukacji. Dalsze lata, to systematyczny rozwój działań służących wspomaganiu dzieci i młodzieży oraz szkoleniu specjalistów pracujących na rzecz młodzieży.