Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 13.05.2008 r.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: Warszawa
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: KIS „Twoja Inicjatywa” i KRA „Ostoja”: utrzymywanie abstynencji od alkoholu, praca na rzecz klubu, aktywne uczestnictwo w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, podnoszenie poziomu kultury zachowania, przestrzeganie zasad współżycia
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: w 2004 r. zostało przebudowane wejście do Centrum Społecznego „Lelechowska”, które znajduje się na parterze budynku; są wymienione drzwi i wykonany został podjazd z poręczami

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • pomoc informacyjno-poradnicza

— dorośli:

 • pomoc informacyjno-poradnicza

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • odzież, przedmioty
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

— uzależnieni od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • odzież, przedmioty
 • pośrednictwo, kluby pracy
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • odzież, przedmioty
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

— pracownicy uzależnień, inne grupy zawodowe:

 • pomoc informacyjno-poradnicza

Klub Integracji Społecznej „Twoja Inicjatywa”

rodzaj pomocy: Prowadzenie warsztatów aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób uzależnionych w okresie reahabilitacji. Udostępnianie prasy z ofertami pracy, telefonu, urządzeń biurowych, doradztwo zawodowe.
adresaci pomocy: osoby uzależnione w okresie reaadaptacji
miejsce: Centrum Społeczne "Lelechowska"
specjaliści: Adam Maziewski certyfikowany psychoterapeuta — prowadzenie warsztatów, Mariusz Tobiszewski doradca zawodowy — prowadzenie klubu
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Klub Rodzin Abstynenckich „Ostoja”

rodzaj pomocy: Pomoc osobom uzależnionych w okresie rehabilitacji, poprawa relacji rodzinnych poprzez spotkania i imprezy integracyjne, konsultacje psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych w okresie rehabilitacji, motywowanie osób uzależnionych i członków ich rodzin do podjęcia leczenia
adresaci pomocy: Osoby uzależnione, ich rodziny abstynenci będący sympatykami klubu
miejsce: Centrum Społeczne "Lelechowska"
specjaliści: Leszek Kapler — certyfikowany terapeuta, superwizor — prowadzenie konsultacji, Sylwester Matejak — osoba o 17-letnim stażu abstynencji, absolwent szkoleń z zakresu pomagania osobom uzależnionym i współuzależnionym.
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

gazeta Ruchu Abstynenckiego „GRA”

rodzaj pomocy: Wydawanie gazety informacyjne dla warszawskiego środowiska abstynenckiego, poradni i szpitali — Gazeta Ruchu Abstynenckiego "GRA"
adresaci pomocy: osoby uzależnione od alkoholu i nadmiernie pijące — pacjenci poradni i szpitali, członkowie klubów anstynenckich
miejsce: Centrum Społeczne "Lelechowska"
specjaliści: Hanna Gęściak-Wojciechowska — dziennikarka
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

„Droga zdrowienia — pomoc osobom współuzależnionym”

rodzaj pomocy: Program jest realizowany ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
adresaci pomocy: osoby będące w związku z osobami uzależnionymi
miejsce: Centrum Spoełczne "Lelechowska"
specjaliści: Magdalena Ilnicka — certyfikowany specjalista
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

III Rodzinny Piknik Integracyjny — Szczęśliwice 2005

rodzaj pomocy: Impreza integracyjna w Parku Szczęśliwickim dla dzieci niepełnosprawnych, osób dorosłych niepełnosprawnych i ich rodzin
adresaci pomocy: niepełnosprawni
miejsce: Przygotowanie imprezy: Centrum Społeczne "Lelechowska" Park Szczęśliwice
specjaliści: Hanna Gęściak-Wojciechowska — koordynator
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Miejsce prowadzenia działalności

ulica i nr lokalu: ul. Lelechowska 5
dzielnica: Ochota
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 823 82 32
fax: brak
e-mail: centrumwise@op.pl
WWW: http://www.wise.org.pl/

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 08.00-10.00 i 16.00—20.00
wtorek: 16.00—20.00
środa: 08.00-10.00 i 16.00—20.00
czwartek: 10.00-13.00 i 16.00—20.00
piątek: 16.00—20.00
sobota: 17.00 do późnych godzin wieczornych
niedziela: nieczynne

Siedziba statutowa

ulica i nr lokalu: ul. Lelechowska 5
dzielnica: Ochota
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 823 82 32
fax: brak

Osoby zarządzające organizacją

Hanna Gęściak-Wojciechowska – prezes
Jerzy Radwański – zastępca prezesa
Stanisława Wieczorek – zastępca prezesa

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 2003
status org. pożytku publicznego: nie
nr KRS: 0000175359
REGON: 015577972
nr konta bankowego:
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych: Koalicja Na Rzecz Ochoty, Koalicja Na Rzecz Ruchu Abstynenckiego
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy:
Celem Stowarzyszenia jest organizowanie oraz popieranie i finansowanie inicjatyw społecznych i ekonomicznych zmierzających do przeciwdziałania marginalizacji społecznej oraz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w społeczności lokalnej, a w szczególności:
 1. osób zagrożonych bezrobociem i bezrobotnych
 2. osób zagrożonych uzależnieniami i uzależnionych
 3. rodzin dysfunkcyjnych
 4. osób niepełnosprawnych
 5. dzieci i młodzieży
 6. osób starszych
Stowarzyszenie WISE powstało z inicjatywy osób przez wiele lat pracujących społecznie na rzecz innych ludzi. Każdy z członków założycieli ma swoje własne doświadczenie i wiedzę w poszczególnych obszarach dysfunkcji społecznych. Najważniejszym osiągnieciem jest założenie Centrum Społecznego „Lelechowska” i uruchomienie w nim: Klubu Integracji Społecznej „Twoja Inicjatywa”, Klubu Rodzin Abstynenckich „Ostoja”, wydawanie Gazety Ruchu Abstynenckiego „GRA”.