Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 10.07.2008 r.

Stowarzyszenie dla Rodzin

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: brak danych
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak danych
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: brak danych

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • postrehabilitacja
 • działania, animacja środowisk
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka
 • przedszkola, szkoły, ośrodki specjalne
 • przedszkola i szkoły integracyjne
 • opieka pozaszkolna
 • inne

— dorośli:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • postrehabilitacja
 • działania, animacja środowisk
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka
 • opieka pozaszkolna
 • inne

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • postrehabilitacja
 • działania, animacja środowisk
 • odzież, przedmioty
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie czasu wolnego
 • profilaktyka
 • przedszkola, szkoły, ośrodki specjalne
 • przedszkola i szkoły integracyjne
 • opieka pozaszkolna
 • inne

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • postrehabilitacja
 • działania, animacja środowisk
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka
 • przedszkola, szkoły, ośrodki specjalne
 • przedszkola i szkoły integracyjne
 • opieka pozaszkolna
 • inne

— uzależnieni od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • działania, animacja środowisk
 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka
 • opieka pozaszkolna
 • inne

— uzależnieni od narkotyków:

 • pomoc informacyjno-poradnicza

— bliscy uzależnionych od narkotyków:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • działania, animacja środowisk
 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka
 • opieka pozaszkolna
 • inne

— pracownicy uzależnień, inne grupy zawodowe:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • działania, animacja środowisk
 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka
 • opieka pozaszkolna

program niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu dziennego (środowiskowe wsparcie dla dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej)

rodzaj pomocy: Rozbudowany program pomocowy, socjoterapeutyczny, profilaktyczny dla dzieci i młodzieży ze środowiska lokalnego.
adresaci pomocy: dzieci, młodzież od 6 do 21 lat oraz ich rodziny
miejsce: Placówka stacjonarna oraz środowisko otwarte
specjaliści: Psycholodzy, pedagodzy, socjoterapeuci, terapeuci pedagogiczni.
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

grupy przedszkolne

rodzaj pomocy: Program edukacyjno-rozwojowy, opiekuńczy, profilaktyczny
adresaci pomocy: dzieci od 3 do 6 lat oraz ich rodziny
miejsce: Placówka stacjonarna oraz środowisko otwarte
specjaliści: Psycholodzy, pedagodzy, socjoterapeuci, terapeuci pedagogiczni, specjaliści nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego.
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? nie jest i nie był

program „Dzieci Ulicy”

rodzaj pomocy: Program środowiskowy, profilaktyczny dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, którzy nie trafiają sami do placówek pomocowych i wypadają z systemu edukacyjnego, pomocowego.
adresaci pomocy: dzieci, młodzież i ich rodziny w szczególnie trudnej sytuacji społecznej
miejsce: środowisko otwarte
specjaliści: Psycholodzy, pedagodzy, socjoterapeuci
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? brak danych

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

rodzaj pomocy: Program typu konsultacyjno — poradnianego dla dzieci, młodzieży, rodzin, dorosłych, którzy stykają się z problemem uzależnień.
adresaci pomocy: osoby z problemem uzależnienia w zakresie informacyjnym i konsultacyjnym, osoby współuzależnione lub stykające się z problemem uzależnienia w zakresie poradnianym, konsultacyjnym, informacyjnym
miejsce: ośrodek stacjonarny, inne placówki według potrzeb
specjaliści: Psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, specjaliści ds. uzależnień, pracownik socjalny.
odpłatność: częściowo
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? nie jest i nie był

szkolne programy profilaktyczne

rodzaj pomocy: Programy profilaktyki uzależnień i problemów społecznych realizowane dla klas szkolnych, rodziców i nauczycieli w formach warsztatowych i aktywnej edukacji.
adresaci pomocy: uczniowie, rodzice, wychowawcy, nauczyciele
miejsce: placówki oświatowe i inne
specjaliści: Psycholodzy, pedagodzy, edukatorzy, socjoterapeuci, terapeuci.
odpłatność: w pełni
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? nie jest i nie był

Miejsce prowadzenia działalności

ulica i nr lokalu: ul. Ząbkowska 39 m 1,2 (działalność merytoryczna, biuro w innym lokalu)
dzielnica: Praga Północ
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 619-42-67
fax: 22 619-42-67
e-mail: szymczakanna@interia.pl
WWW: brak

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 11:00-20:00
wtorek: 11:00-20:00
środa: 11:00-20:00
czwartek: 11:00-20:00
piątek: 10:00-20:00
sobota: ruchomo
niedziela: ruchomo

Siedziba statutowa

ulica i nr lokalu: ul. Kasprowicza 72a m. 2
dzielnica: Bielany
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 679-14-93, 619-42-67
fax: 22 679-14-93, 619-42-67

Oddziały

rodzaj oddziału: Placówka Niepubliczna Stowarzyszenia dla Rodzin
adres: Ząbkowska 39 m 1 03-736 Warszawa
dzielnica: Praga Północ
telefon: 6194267
rodzaj oddziału: Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin
adres: Ząbkowska 39 m 2 03-736 Warszawa
dzielnica: Praga Północ
telefon: 6194267
rodzaj oddziału: Zespół do realizacji programów profilaktycznych Stowarzyszenia dla Rodzin
adres: Warszawa, kontakt wyłącznie telefoniczny lub faksem
dzielnica: Targówek
telefon: 6791493

Osoby zarządzające organizacją

Anna Szymczak – prezes
Anna Kuszczuk – skarbnik

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 1998
status org. pożytku publicznego: nie, ale starania zostaną podjęte w przyszłości
nr KRS: 0000061714
REGON: 014912055
nr konta bankowego: 56102010130000080201013119
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych: Fedracja Organizacji Służebnych „Mazowia”; Federacja na Rzecz Reintegracji Społecznej
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy:
 1. Pomoc dzieciom, młodzieży rodzinom w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym.
 2. Wsparcie rodzin w tworzeniu więzi rodzinnej oraz w nauce pełnieniaswoich podstawowych funkcji.
 3. Propagowanie wartości wspomagających rodzinę.
 4. Przeciwdziałanie uzależnieniom i innym problemom społecznym.
 5. Przeciwdziałanie i pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych.
 6. Inne, bardziej szczegółowe cele.
Organizacja została założona przez specjalistów – praktyków pracujących z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami z problemami społecznymi, ze środowisk o dużym natężeniu czynników ryzyka problemów społecznych, w sytuacjach kryzysowych. Wypracowała autorskie programy specjalistycznej pomocy dzieciom, młodzieży rodzinom w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, zdrowia psychicznego, pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej, terapeutycznej, pomocy w środowiskach lokalnych szczególnie trudnych pod względem zagrożeń problemami społecznymi i inne. Programy te uzyskały rekomendacje do realizacji na poziomi ministerstw a także jednostek samorządowych. Programy realizują specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, socjoterapeuci, terapeuci, psychoterapeuci, specjaliści ds. uzależnień, superwizorzy. Działania nasze prowadzimy zarówno w środowiskachj lokalnych jak i na terenie całej Polski oraz we współpracy z innymi organizacjami z zagranicy.