Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 04.06.2008 r.

Stowarzyszenie-Klub Rodzin Abstynenckich „Serce”

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: brak danych
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów — drugie piętro bez windy; brak sanitariatów

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • działania, animacja środowisk

— dorośli:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • działania, animacja środowisk

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • działania, animacja środowisk

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • działania, animacja środowisk

— uzależnieni od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • działania, animacja środowisk

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • działania, animacja środowisk

zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

rodzaj pomocy: -nabywanie podstawowej wiedzy dotyczącej choroby alkoholowej i jej mechanizmów,
- dokonywanie własnej diagnozy swego uzależnienia,
- rozpoczęcie pracy nad kontaktem z własnymi uczuciami, sposobami trzeźwej ekspresji własnych uczuć,
- nabycie podstawowej wiedzy dotyczącej komunikacji interpersonalnej,
promowanie i rozwijanie postaw prozdrowotnych, niezbędnych do funkcjonowania w rodzinie,
- rozpoczęcie procesu budowy zdrowej rodziny.
adresaci pomocy: Osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny
miejsce: Własna placówka
specjaliści: Adam Maziewski — specjalista psychoterapii uzależnień-wykształcenie wyższe,(certyfikat nr 185)
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

rodzaj pomocy: Nawiązanie wstępnego kontaktu i uzyskanie orientacji-diagnoza. Ustalenie zasad i porządku obowiązującego w grupie. Spotkania indywidualne dla osób początkujących i zaawansowanych oraz współuzależnionych; z problemem przemocy w rodzinie. Wyznaczanie (wspólne) tematów na którymi pragnie pracować grupa. Diagnoza okresowa uczestników.
adresaci pomocy: osoby uzależnione od alkoholu
miejsce: Własna placówka
specjaliści: PETER FORDOS — wykształcenie wyższe- Instruktor Terapii Uzależnień.
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Poznańska 13 m. 5
dzielnica: Śródmieście
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 628-74-37
fax: 22 626-83-13
e-mail: klubserce@wp.pl
WWW: brak

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 17:00-21:00
wtorek: 17:00-21:00
środa: 17:00-21:00
czwartek: 17:00-21:00
piątek: 17:00-21:00
sobota: 17:00-21:00
niedziela: 17:00-21:00

Osoby zarządzające organizacją

Włodzimierz Kubowicz – prezes
Jerzy Repliński – wiceprezes
Teresa Golon-Gąsieniec

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 2000
status org. pożytku publicznego: nie
nr KRS: 0000030645
REGON: 016275078
nr konta bankowego: 68105010251000002288292788
samodzielność organizacyjna: element innej organizacji:
osobowość prawna:

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych: Federacja Organizacji Służebnych „Mazowia”
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: nie
 1. Promowanie i rozwijanie postaw prozdrowotnych w różnych obszarach społecznych, w zależności od potrzeb,
 2. Realizowanie i upowszechnianie profesjonalnych metod terapii osób współuzaleznionych i ich rodzin,
 3. Realizownanie nowoczesnych i profesjonalnych metod zapobiegania sytuacjom kryzysowym u abstynentów; programów terapeutycznych uzależnień i współuzależnień,
 4. Zmiana świadomości i postaw społecznych w kierunku przeciwdziałania przemocy; pomoc jej ofiarom; sprawcom,
 5. Oddziaływania profilaktyczne w populacji dziecięco-młodzieżowej w zależności od potrzeb społecznych,
 6. Współpraca i współuczestnictwo w lokalnych wojewódzkich programach rozwiązywania problemów alkoholowych,
 7. Doprowadzenie do stałej abstynencji członków Stowarzyszenia.
Mamy wieloletnie doświadczenie w tym co robimy – działamy już od 18 lat. Początki były trudne, klub zmieniał siedzibę kilkakrotnie, wsparcie finansowe ówczesnej dzielnicy Śródmieście było niewielkie, mimo to było widać inicjatywę i zapał ludzi do pracy. Po sześciu latach tułaczki członkowie Klubu doczekali się stałej siedziby przy ul. Poznańskiej 13. W 1997 roku zorganizowaliśmy 1. Warszawski Ogólnopolski Festiwal Amatorskiej Piosenki Abstynenckiej. Tradycja festiwalu przetrwała do dzisiaj. W tym samym roku Klub „Serce” był inicjatorem mszy trzeźwościowej odprawianej w parafii św. Zbawiciela. W dobie przemian w roku 2000 z Klubu „Serce” powstała organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie-Klub Rodzin Abstynenckich „Serce”.