Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 07.06.2008 r.

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Warszawskie

Warunki skorzystania z pomocy:

  1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: Warszawa
  2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
  3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: Mimo, że obiekt schroniska jest parterowy, to przejścia są za ciasne na wózki inwalidzkie.

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— uzależnieni od alkoholu:

  • pomoc w załatwianiu formalności
  • schronisko/noclegownia
  • profesjonalna pomoc psychologiczna
  • żywność, posiłki
  • odzież, przedmioty

schronisko dla bezdomnych mężczyzn

rodzaj pomocy: Program adresowany jest do osób bezdomnych z problemem alkoholowym. Cele programu:
- identyfikacja uczestników programu z problemami alkoholowymi
- leczenie uzależnienia od alkoholu
- diagnozowanie programów życiowych związanych z bezdomnością
- nauka zachowań i umiejętności pomagających w wychodzeniu z bezdomności
Są realizowane w sposób ciągły, stacjonarny i rotacyjny.
Ciągły — pobyt w grupie terapeutycznej trwa 12 tygodni.
Stacjonarny — na czas terapii uczestnik przebywa w schronisku.
Rotacyjny — co miesiąc jest konstruowana nowa grupa.
adresaci pomocy: Bezdomni mężczyźni
miejsce: Własna placówka
specjaliści:
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

Miejsce prowadzenia działalności

ulica i nr lokalu: laski, Brzozowa 37
dzielnica: całe miasto
kod, miejscowość: Izabelin
telefon: 022- 752 22 48
fax: 22 752 22 48
e-mail: tpsba.warszawa@wp.pl
WWW: brak

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: nieczynne
wtorek: nieczynne
środa: 09.00-15.00
czwartek: 09.00-15-00
piątek: nieczynne
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Siedziba statutowa

ulica i nr lokalu: ul. Knyszyńska 1
dzielnica: całe miasto
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 679 07 03
fax: 679 07 03

Oddziały

rodzaj oddziału: Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
adres: ul. Knyszyńska 1
dzielnica: Praga Północ
telefon: 22 679-07-03

Osoby zarządzające organizacją

Halina Mucha – Prezes Koła
Wiesław Warzycha – V-ce Prezes Koła
Krystyna Nowik – Skarbink Koła

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 1981
status org. pożytku publicznego: tak, od roku 2005
nr KRS: 0000069581
REGON: 001221128-0048
nr konta bankowego: 07102010130000010200026302
samodzielność organizacyjna: element innej organizacji: w strukturze Zarządu Głównego Towarzystwa Pomocy im św. Brata Alberta im. Św. Alberta we Wrocławiu
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy: 10
Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim, w tym osobom niepełnosprawnym – w duchu patrona św. Brata Alberta. Realizuje ten cel Towarzystwo poprzez:
  • zakładanie i prowadzenie domów całodobowych, schronisk, ochronek, noclegowni, hospicjów, kuchni i innych placówek pomocy bezdomnym i ubogim
  • działalność dobroczynną, profilaktyczną i resocjalizacyjną
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta zostało powołane w 1981 roku pod nazwą Towarzystwo Pomocy im. Adama Chmielowskiego. W roku 1989 przyjęło nazwę Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta a obecną nazwę przyjęło w 1995 roku. Siedziba stowarzyszenia i jego Zarząd Główny znajdują się we Wrocławiu ul. Plac Solny 14a. Koło Warszawskie ma siedzibę w Warszawie przy ul. Knyszyńskiej 1 i swoją historią przerasta wiek Towarzystwa, gdyż od 1978 roku prowadzona była w budynku przy ul. Knyszyńskiej 1 działalność charytatywna pod nazwa „Dom Przyjaźni”. Koło Warszawskie Towarzystwa prowadzi dwie placówki: Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Warszawie oraz Dom Samotnej Matki w Laskach koło Izabelina. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ma 36 miejsc, zapewnia całodzienne wyżywienie, odzież potrzebujących, pomoc socjalną i całodzienny pobyt. Dom Samotnej Matki w Laskach ma 20 miejsc dla matek z dziećmi i również zapewnia całodzienne wyżywienie oraz opiekę i pomoc socjalną. W placówkach zapewnia się także pomoc duszpasterstwa. 0d 2007 roku kKoło Warszawskie prowadzi również Ognisko Dziecięco Młodzieżowe w Gminie Izabelin (ul. Matejki 21), organizując zajęcia dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych. Są to zajęcia sportowe, muzyczne, plastyczne, odrabianie lekcji, zajęcia kulinarne (posiłki dla dzieci. W czasie wakacji organizujemy dwutygodniowe kolonie. Opiekujemy się ok.100 dzieci.