Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 16.05.2008 r.

Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: mazowiecki
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: brak ułatwień

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • postrehabilitacja
 • działania, animacja środowisk
 • organizowanie wypoczynku

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • postrehabilitacja
 • działania, animacja środowisk
 • organizowanie wypoczynku

— uzależnieni od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • postrehabilitacja
 • działania, animacja środowisk
 • organizowanie wypoczynku

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • postrehabilitacja
 • działania, animacja środowisk
 • organizowanie wypoczynku

Rodzina bez przemocy

rodzaj pomocy: przeprowadzanie rozmów motywacyjno — edukacyjnych
adresaci pomocy: sprawców przemocy w rodzinie będącymi pod wpływem alkoholu, dowożonymi do Izby Wytrzeźwień
miejsce: Warszawska Izba Wytrzeźwień
specjaliści: Andrzej Nagiel — prezes WSA- pełnomocnik gminny
Ryszard Kania — Sekretarz WSA
Wolontariusze
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

Zespół Interwencji Kryzysowej

rodzaj pomocy: przeprowadzanie rozmów motywacyjno — edukacyjnych, pomoc prawna, psychologiczna
adresaci pomocy: do osób zgłaszających się o pomoc
miejsce: Warszawa
specjaliści: Wolontariusze z Klubów Abstynenckich m. st. Warszawy
Zespół interwencji kryzysowej
odpłatność: b.d.
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Kolska 2/4
dzielnica: Wola
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 838 72 86
fax: jw
e-mail: wsa@neostrada.pl
WWW: brak

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 09:00-15:00
wtorek: 09:00-15:00
środa: 09:00-15:00
czwartek: 09:00-15:00
piątek: 09:00-15:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Oddziały

rodzaj oddziału: Klub Rodzin Abstynenckich
adres: ul. Meander 18
dzielnica: Ursynów
telefon: 22 648-66-57
rodzaj oddziału: Klub Rodzin Abstynenckich
adres: ul. Goplańska 44
dzielnica: Wilanów
telefon: 22 846-26-35
rodzaj oddziału: Klub Rodzin Abstynenckich
adres: ul. Raszyńska 32/44 lok. 144
dzielnica: Ochota
telefon: 22 659-74-45

Osoby zarządzające organizacją

Andrzej Nagiel – prezes
Marek Dudek – wiceprezes
Jolanta Gruszecka – skarbnik

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 1994
status org. pożytku publicznego: nie, ale starania zostaną podjęte w przyszłości
nr KRS: 0000 17801
REGON: 010633588
nr konta bankowego: 32106000760000401040204263
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: nie
Pomoc ludziom uzalenionym od alkoholu i ich rodzinom.
Organizacja zostaa zarejestrowana w 1994r. jak kontynuacja oddziau warszawskiego Federacji Klubw Abstynenckichy w Polsce.Najwaniejszym osiagnieciemm dziaalnoi WSA byo wprowadzenie programw dla utworzonych grup wsparcia w zakresie motywacyjno – edukacynym i rechabilitacyjnym. zainicjowanie i wdroenie programu „Rodzina bez przemocy”.