Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 05.06.2008 r.

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: cały kraj
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: IIImpiętro - winda w budowie

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dorośli:

 • pomoc informacyjno-poradnicza

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza

— uzależnieni od narkotyków:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • ośrodek rehabilitacji/resocjalizacji
 • ośrodek interwencji kryzysowej/hostel
 • postrehabilitacja
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie wypoczynku
 • profilaktyka

— bliscy uzależnionych od narkotyków:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie wypoczynku
 • profilaktyka

— pracownicy uzależnień, inne grupy zawodowe:

 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka

Podstawowy program leczenia

rodzaj pomocy: Prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Rehabilitacyjnego WTD w Kazuniu Bielanach:
- ośrodek całodobowy na 33 pacjentów
- Urząd m.st. Warszawy dofinansowuje ofertę leczniczą uzupełniającą podstawowy program
adresaci pomocy: Osoby uzależnione od środków psychoaktywnych, dorosłe, po odtruciu, osoby z całej Polski, głównie Warszawa i woj. mazowieckie
miejsce: Ośrodek w Kazuniu Bielanach gm. Czosnów — własna placówka
specjaliści: Katarzyna Puławska-Popielarz — Kierownik Ośrodka (specjalista)
Michał Paszyński — specjalista terapii, uzależnień, z-ca Kierownika Ośrodka (specjalista)
Izabela Jabłońska — psycholog
Elżbieta Steinbarth-Chmielewska — psychiatra
Regina Tymińska — psycholog
Marek Nawacki — specjalista terapii uzależnień
Ernest Chalot — specjalista terapii uzależnień
Marek Włodek — instruktor terapii uzależnień
Tomasz Pawluk- instruktor terapii uzależnień pielęgniarz — Piotr Budziak, lek. med. -Danuta Mamaj, terapeuta — Marek Wiernicki
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Program postrehabilitacyjny — Hostel

rodzaj pomocy: Rozszerzona forma programu podstawowego dla pacjentów II etapu leczenia. Ścisłe połączenie wczesnej terapii uzależnień z opieką postrehabilitacyjną.
adresaci pomocy: Osoby kończące podstawowy program leczenia MOR
miejsce: MOR WTD Kazuń Bielany — własna placówka
specjaliści: Katarzyna Puławska-Popielarz — Kierownik Ośrodka (specjalista)
Michał Paszyński — specjalista terapii uzależnień,z-ca Kierownika Ośrodka (specjalista)
Izabela Jabłońska — psycholog
Elżbieta Steinbarth-Chmielewska — psychiatra
Regina Tymińska- psycholog
Marek Nawacki — specjalista terapii uzależnień
Ernest Chalot — specjalista terapii uzależnień
Marek Włodek — instruktor terapii uzależnień
Tomasz Pawluk, Marek Wiernicki — terapeuta- instruktor terapii uzależnień
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Terapia osób uzależnionych, nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS w systemie ambulatoryjnym

rodzaj pomocy: Cele:
1. profilaktyczne (m.in. edukacja)
2. terapeutyczne — konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe
3. postrehabilitacja dla neofitów i ich rodzin
adresaci pomocy: Osoby uzależnione i ich rodziny i bliscy, mieszkańcy Warszawy i okolic
miejsce: Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Warszawa, ul. Młynarska 7/36
specjaliści: Katarzyna Puławska-Popielarz — Kierownik Ośrodka (specjalista)
Michał Paszyński — specjalista terapii uzależnień,z-ca Kierownika Ośrodka (specjalista)
Izabela Jabłońska — psycholog
Elżbieta Steinbarth-Chmielewska — psychiatra
Regina Tymińska- psycholog
Marek Nawacki — specjalista terapii uzależnień
Ernest Chalot — specjalista terapii uzależnień
Marek Włodek — instruktor terapii uzależnień
Tomasz Pawluk, Marek Wiernicki — terapeuta- instruktor terapii uzależnień
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

Pomoc socjalna oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych u bezdomnych narkomanów z HIV/AIDS

rodzaj pomocy: Program realizowany w Oddziale III A Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie przy ul. Wolskiej.
Pomoc materialna, socjalna, udzielana dla bezdomnych pacjentów
adresaci pomocy: Bezdomni pacjenci Oddziału III A — narkomani z HIV/AIDS
miejsce: Oddział III A Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego
specjaliści: Kadra Oddziału III A
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

Reintegracja i rehabilitacja dla HIV (+) narkomanów hospitalizowanych w Oddziale III A Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego

rodzaj pomocy: W ramach kompleksowej opieki dla narkomanów (+) realizuje się ofertę medyczną, psychoterapeutyczną i socjalną
adresaci pomocy: Pacjenci Oddziału III A — narkomani z HIV/AIDS
miejsce: Oddział III A Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego
specjaliści: Kadra Oddziału III A
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? nie jest i nie był

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Młynarska 7/36
dzielnica: Wola
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 632-62-44
fax: 22 632-24-01
e-mail: wtd_biuro@op.pl
WWW: brak

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 08:00-15:00
wtorek: 08:00-15:00
środa: 08:00-15:00
czwartek: 08:00-15:00
piątek: 08:00-15:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Oddziały

rodzaj oddziału: Punkt Konsultacyjno-Interwencyjny WTD
adres: ul. Młynarska 7/36
dzielnica: Wola
telefon: 632 24 01, 632 62 44
rodzaj oddziału: Oddział III A Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego
adres: ul Wolska 37
dzielnica: Wola
telefon: 335 52 48

Osoby zarządzające organizacją

Elżbieta Steinbarth-Chmielewska – prezes
Katarzyna Puławska-Popielarz – wiceprezes
Grażyna Cholewińska-Szymańska – wiceprezes

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 1983
status org. pożytku publicznego: tak, od roku 2004
nr KRS: 0000026361
REGON: 001108544
nr konta bankowego: 97102010550000930200158220
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy:
Towarzystwo kierując się chrześcijańską zasadą miłości bliźniego ma na celu niesienie ludziom pomocy w zaspokajaniu potrzeb materialnych i niematerialnych, a także wykształcenie w społeczeństwie wrażliwości na potrzeby innych ludzi (a w szczególności rodziny), poprzez właściwe pojmowanie idei miłosierdzia, wzajemności, pracy i pokoju.
Data powstania WTD: 15.06.1983 r. 01.03.1985 r. – 15.02.1993. Rehabilitacyjne Zakłady Wytwórczo-Usługowe WTD. Od 15.06.1987 r. – Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitacyjny WTD w Kazuniu-Bielanach.