Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 16.05.2008 r.

Związek Harcerstwa Polskiego — Hufiec Warszawa Ochota

Warunki skorzystania z pomocy:

  1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: dzielnice Ochota, Okęcie, Raszyn
  2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
  3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: brak utrudnień

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

  • organizowanie wypoczynku
  • organizowanie czasu wolnego
  • rozwój zainteresowań i uzdolnień
  • profilaktyka
  • opieka pozaszkolna

program organizacji

rodzaj pomocy: Prowadzimy profilaktyczną działalności w drużynach opartą na metodzie i metodyce harcerskiej. Jest to praca wychowawcza skierowana do czterech poziomów wiekowych:
6-10 lat
11-13 lat
14-16 lat
16-25 lat
Obejmujemy więc ciągłością wychowawczą najbardziej kształtujący się okres dla młodych ludzi. Poprzez zajęcia w formie zbiórek, kominków, biwaków i obozów wyrabiamy w młodych ludziach określony styl życia ściśle związany z ideą Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, w którym jasno zawarte są idee abstynencji, niepalenia i osobistej uczciwości.
adresaci pomocy: dzieci i młodzież
miejsce: szkoły, parafia
specjaliści: drużynowi, instruktorzy Hufca Warszawa-Ochota
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? nie jest i nie był

Miejsce prowadzenia działalności

ulica i nr lokalu: ul. Raszyńska 22a
dzielnica: Ochota
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 822-04-37
fax:
e-mail: hufiec@warszawaochota.zhp.pl
WWW: www.warszawaochota.zhp.org.pl

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 16:00-19:00
wtorek: 08:00-16:00
środa: 08:00-16:00
czwartek: 16:00-19:00
piątek: 08:00-16:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Siedziba statutowa

ulica i nr lokalu: ul. Konopnickiej 6
dzielnica: Śródmieście
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 621-65-14
fax: 22 621-65-14

Osoby zarządzające organizacją

phm Ewa Wydrzyńska – komendantka Hufca
pwd Adam Wąsowski – z-ca komendantki Hufca ds. programu
phm Beata Kryszyn – skarbnik Hufca

Dane formalne

status prawny: inna forma osobowości prawnej
rok rejestracji: 1957
status org. pożytku publicznego: tak, od roku 2003
nr KRS:
REGON:
nr konta bankowego:
samodzielność organizacyjna: element innej organizacji: Związek Harcerstwa Polskiego
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych: WOSM, WAGGGS

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy:
Celem Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowywać młode pokolenia Polaków w duchu patriotyzmu. Wychowanie to opiera się na normach moralnych wywodzących się z uniwersalnych norm kulturowych i etycznych wartości chrześcijańskich. Poza tym kształtuje postawy szacunku wobec każdego człowieka uznając system wartości duchowych za sprawę osobistą każdego człowieka w Związku.
Jesteśmy spadkobiercami idei scoutingu Roberta Baden-Powella, twórcy ruchu scoutingowego. Początki polskiego harcerstwa sięgają drugiej dekady XX w., gdzie z drużyn strzeleckich działających na terenie Galicji wyłoniły się grupy młodych osób, które nadały nowy charakter drużynom. Podstawa ich działania była służba Bogu i służba w walce o niepodległość Polski. Przez wiele lat ZHP zmieniało swoje oblicze, by, zachowując idee oparte na Prawie i Przyrzeczeniu harcerskim, przygotowywać młodych ludzi do wzięcia odpowiedzialności za kraj. Hufiec ZHP Warszawa-Ochota składa się z instruktorów i harcerzy, którzy propagując te idee od 1957 r., kiedy to ówcześni instruktorzy odebrali sztandar Hufca Warszawa-Ochota. Obejmujemy metodą harcerską dzieci i młodzież mieszkających na Ochocie, zrzeszając ich w drużynach pracujących przy szkołach i parafiach dzielnicy. Organizujemy corocznie biwaki, rajdy i obozy, w których dzieci nie tylko odpoczywają, ale również uczą się odpowiedzialności i zdobywają umiejętności potrzebne w życiu dorosłym.