Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 10.06.2008 r.

Caritas Archidiecezji Warszawskej

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: Warszawa
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: brak specjalnych podjazdów

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • działania, animacja środowisk
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka
 • opieka pozaszkolna

— dorośli:

 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka
 • opieka pozaszkolna

— rodzina:

 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka
 • opieka pozaszkolna

Dożywianie dzieci

rodzaj pomocy: Zapewnienie ciepłego posiłku podopiecznym świetlic i klubu młodzieżowego. Dzieci pochodzą z rodzin wielodzietnych o niskim statusie materialnym
adresaci pomocy: dzieci i młodzież w wieku 7–17 lat
miejsce: świetlice i klub młodzieżowy
specjaliści: kadra świetlic
odpłatność: b.d.
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Organizacja czasu wolnego

rodzaj pomocy: Pokazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego
adresaci pomocy: dzieci i młodzież w wieku 7–17 lat
miejsce: świetlice i klub młodzieżowy
specjaliści: kadra świetlic
odpłatność: b.d.
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? nie jest i nie był

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Krakowskie Przedmieście 62
dzielnica: Śródmieście
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 828-18-15
fax: 22 828-18-15
e-mail: warszawa@caritas.pl
WWW: www.warszawa.caritas.pl

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 08:00-16:00
wtorek: 08:00-16:00
środa: 08:00-16:00
czwartek: 08:00-16:00
piątek: 08:00-15.00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Oddziały

rodzaj oddziału: Świetlica Socjoterapeutyczna
adres: ul. Gorlicka 5/7
dzielnica: Ochota
telefon:
rodzaj oddziału: Świetlica Socjoterapeutyczna
adres: ul. Sokołowska 4
dzielnica: Wola
telefon: 22 424-47-38
rodzaj oddziału: Świetlica Socjoterapeutyczna
adres: ul. Żytnia 1
dzielnica: Wola
telefon: 22 424-44-72
rodzaj oddziału: Świetlica Socjoterapeutyczna i Klub Młodzieżowy
adres: ul. Dereniowa 12
dzielnica: Ursynów
telefon: 22 643-83-33
rodzaj oddziału: Świetlica Socjoterapeutyczna
adres: ul. KEN 101
dzielnica: Ursynów
telefon: (0-502) 621-400

Osoby zarządzające organizacją

ks. Zbigniew Zembrzuski – dyrektor
Barbara Czarnocka – zastępca dyrektora

Dane formalne

status prawny: organizacja powstała na mocy umowy Państwo-Kościół
rok rejestracji: 1989
status org. pożytku publicznego: tak, od roku 2005
nr KRS: 0000225750
REGON: 0400068040
nr konta bankowego: 10116022020000000043957726
samodzielność organizacyjna: element innej organizacji: Caritas Polska
osobowość prawna:

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych: Caritas Polska
zagranicznych: Caritas Internationale

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy:
Celem działalności statutowej Caritas A.W. jest działalność charytatywna i humanitarna dla zaspakajania podstawowych potrzeb materialnych i duchowych człowieka bez względu na jego wyznanie, przekonanie, rasę, narodowość czy światopogląd. Podmiotem tej działalności są osoby chore, bezdomne, zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym, rodziny wielodzietne, dzieci zaniedbane wychowawczo i materialnie.