Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 06.06.2008 r.

Chrześcijańska Służba Charytatywna, filia Warszawa

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: woj. mazowieckie
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: schody

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • organizowanie wypoczynku

— dorośli:

 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • grupy wsparcia, samopomocy
 • opieka duszpasterska
 • organizowanie wypoczynku

— uzależnieni od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • opieka duszpasterska

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • opieka duszpasterska

Akcja Zeszyty

rodzaj pomocy: wydrukowanie 10000 zeszytów
adresaci pomocy: dzieci z rodzin ubogich i dotkniętych patologiami, dzieci z domów dziecka
miejsce: szkoły, świetlice środowiskowe, ośrodki pomocy społecznej
specjaliści: Andrzej Susłowski
Agnieszka Cieniach
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? nie jest i nie był

Klub AA

rodzaj pomocy: Spotkania osób uzależnionych, celem wspólnego wsparcia według programu AA
adresaci pomocy: osoby uzależnione
miejsce: Własna placówka
specjaliści: Andrzej Susłowski
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? nie jest i nie był

Koncerty charytatywne „Człowieczy los”, „Koncert serc”

rodzaj pomocy: Celem jest zdobywanie środków na pomoc w organizacji wypoczynku dla dzieci ze środowisk zagrożonych
adresaci pomocy: dzieci
miejsce: organizacja wypoczynku w wynajętych ośrodkach
specjaliści: Zdzisława Szot-Susłowska
odpłatność: częściowo
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? nie jest i nie był

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Foksal 8
dzielnica: Śródmieście
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 31-31-425
fax:
e-mail: chsch@chsch.org.pl
WWW: chsch.org.pl

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: nieczynne
wtorek: nieczynne
środa: nieczynne
czwartek: nieczynne
piątek: nieczynne
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Osoby zarządzające organizacją

Dane formalne

status prawny: organizacja powstała na mocy umowy Państwo-Kościół
rok rejestracji: 1997
status org. pożytku publicznego: tak, od roku 2004
nr KRS: 0000220518
REGON: 012734394
nr konta bankowego: 20150011261211200809640000
samodzielność organizacyjna: element innej organizacji: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
osobowość prawna:

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy:
 • organizacja koncertów charytatywnych na rzecz osób w szczególnej potrzebie
 • pomoc dla bezdomnych
 • zorganizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin ubogich i zamorzonych
 • pomoc dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym
 • Chrześcijańska Służba Charytatywna została utworzona w roku 1997. Jeszcze w tym samym roku zaangażowała się w niesienie pomocy ofiarom Powodzi Tysiąclecia, która dotknęła południowe i zachodnie tereny Polski. Organizacja rozwijała się funkcjonując w ramach kilkudziesięciu lokalnych filii. Skutkiem podejmowanych działań powstało w Polsce 6 Punktów Pomocy Bliźniemu (Punktów Wydawania Odzieży), dwie Wypożyczalnie Sprzętu Rehabilitacyjnego oraz dwie świetlice środowiskowe. Filia w Warszawie powstała w październiku 2002 roku.