Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 16.05.2008 r.

Kościelne Stowarzyszenie „Nowa Kultura”

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: cały kraj
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: zabawa plenerowa jest w miejscu dostępnym dla osób niepełnosprawnych

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • działania, animacja środowisk
 • profilaktyka

— dorośli:

 • działania, animacja środowisk
 • profilaktyka

— rodzina:

 • działania, animacja środowisk
 • profilaktyka

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • profilaktyka

— inni:

 • grupy wsparcia, samopomocy
 • opieka duszpasterska

program profilaktyczno-wychowawczy propagujący styl życia wolny od alkoholu w rodzinach, środowisku rówieśniczym adresowany do dzieci, młodzieży i całych rodzin.

rodzaj pomocy: 1. Szkolenie kadry do poprowadzenia letnich obozów profilaktyczno — wychowawczych w ramach Diecezjalnej Szkoły Animatora Ruchu Światło — Życie. Prowadzący: Jolanta Terlikowska, Tomasz Ochinowski, Irena Bołtruszko, Ks. Andrzej Pawlak
2. Przygotowanie kadry do poprowadzenia zabaw bezalkoholowych w ramach Kursu Wodzirejów Zabaw Bezalkoholowych zorganizowanego przez Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy w Katowicach (05.2005)
2. Spotkanie informacyjno — integrujące dla uczestników obozów
3. Realizacja letnich obozów profilaktyczno — wychowawczych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i małżeństw w następujących turnusach: 24.-11.07.2005, 12-29.07.2005.
4. Spotkanie uczestników obozów profilaktyczno — wychowawczych z rodzinami żyjącymi w abstynencji w ramach XXV Krajowej Pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (10-11.09.2005 — Niepokalanów).
5. „Oaza Wolności” 02-10-2005 Podzamcze — zabawa plenerowa promująca życie bez alkoholu
adresaci pomocy: Młodzież dzieci oraz dorośli
miejsce: 1).Parafia św.Floriana w Brwinowie,2)Ośrodek profilaktyczno wychowawczy w Katowicach-kurs wodzirejów,3)Obozy w placówkach wypoczynkowych w miejscowościach tj.: Zbludza, Rajcza-Nikulina, Tyśmienica,4)Pielgrzymka KWC w Niepokalanowie,5)Zabawa Plenerowa-Podzamcze w Warszawie
specjaliści: -Emil Miedziński ? prezes, student VI-go roku Akademii Medycznej w Warszawie I Wydziału Lekarskiego
- Ewa Borodzik — wykształcenie wyższe, Prezes Stowarzyszenia „Nowa Kultura” do 19 kwietnia 2005, absolwentka równoległego Studium Pedagogicznego na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW.
- Ks. Andrzej Pawlak — wykształcenie wyższe teologiczne, Moderator Ruchu Światło-Życie Diecezji Warszawskiej
- Ks. Prałat Henryk Bartuszek — wykształcenie wyższe teologiczne, Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości
- Tomasz Ochinowski, wykształcenie wyższe psychologiczne, Doktor Uniwersytetu Warszawskiego,
- Małgorzata Szaniawska — wykształcenie wyższe ekonomiczne, biegły rewident, Skarbnik Stowarzyszenia „Nowa Kultura”, absolwent Studium Pedagogiczne przy SGH w Warszawie
- Irena Bołtruszko — lekarz
- Anna Dębska — psycholog: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej; uprawnienia pedagogiczne, Specjalizacja: zapobieganie patologiom społecznym, konsulting psychospołeczny w organizacji, Studium Psychoterapii,
- 45 Opiekunów grup, kwalifikacje: absolwenci Diecezjalnej Szkoły Animatora Ruchu Światło — Życie Archidiecezji Warszawskiej, członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (podjęli decyzję o życiu w abstynencji), ukończony kurs wychowawców kolonijnych — wolontariusze
- 10 osób: Wodzireje, kwalifikacje: ukończony Kurs Wodzirejów Zabaw Bezalkoholowych w Katowicach
- 8 Księży (przygotowanie pedagogiczno — wychowawcze)
- 5 Lekarzy
odpłatność: częściowo
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Rybnicka 27
dzielnica: Włochy
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: -
fax: -
e-mail: nowakultura@warszawa.oaza.pl
WWW: warszawa.oaza.pl/nowakultura

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: nieczynne
wtorek: nieczynne
środa: nieczynne
czwartek: nieczynne
piątek: nieczynne
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Osoby zarządzające organizacją

Emil Niedziński – prezes
Tomasz Sulej – wiceprezes
ks. Andrzej Pawlak – asystent kościelny

Dane formalne

status prawny: organizacja powstała na mocy umowy Państwo-Kościół
rok rejestracji: 2002
status org. pożytku publicznego: nie
nr KRS: brak
REGON: 01521498500016
nr konta bankowego: 77102010970000760200880914
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy:
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz uwolnienia człowieka od wszystkiego, co poniża jego godność, rozwijanie wartości osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia, szerzenie kultury czystości i skromności jako wyrazu szacunku dla osoby, kształtowanie postawy świadomej i dobrowolnie podjętej abstynencji od alkoholu, tytoniu i wszelkich narkotyków, jako konsekwencji realizacji postawy dojrzałego chrześcijanina oraz propagowanie abstynencji, trzeźwości i postawy wolnej od wszelkich uzależnień, jak również profilaktyka w dziedzinie uzależnień. Ponadto zadaniem Stowarzyszenia jest:
 • przeciwdziałanie zagrożeniom niszczącym wewnętrzną wolność człowieka i rodziny (alkoholizm, nikotynizm, narkomania) itp.
 • wspomaganie oraz troska o rodziny patologiczne i zagrożone patologią
 • wszechstronne wspomaganie intelektualnego i duchowego rozwoju człowieka oraz mobilizowanie go do pracy nad kształtowaniem charakteru
 • szerzenie nauki Kościoła oraz wprowadzanie jej w życie
 • wspieranie rodzin, szczególnie wielodzietnych i ubogich w ich funkcjach społecznych i kościelnych
 • przygotowanie świeckich do odkrycia ich charyzmatów i miejsca służby w Kościele
 • przygotowanie młodzieży do odkrycia życiowego powołania, zarówno przez podjęcie służby w Kościele jak też przez założenie własnej rodziny, pomaganie rodzicom w wychowaniu dzieci i przekazaniu im tajemnic wiary
 • wprowadzanie młodzieży coraz głębiej w życie Kościoła i społeczeństwa oraz kształtowanie wśród nich postaw obywatelskich (patriotyzm, odpowiedzialność, aktywność w społeczności lokalnej, a także otwarcie na wspólnotę międzynarodową) oraz proekologicznych
 • wprowadzanie w życie gospodarcze, wychowanie do uczciwej pracy i odpowiedzialności za jej wykonanie, do przedsiębiorczości, gotowości dzielenia się z innymi i podejmowania pracy charytatywnej
 • dbanie o rozwój fizyczny oraz upowszechnianie nowych form zabawy i spędzania wolnego czasu
 • wspieranie działalności charytatywnej
Status prawny: STOWARZYSZENIE – KOŚCIELNA OSOBA PRAWNA, osobowość prawna nadana w trybie administracyjnym: 1001 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 12.07.2002 roku Stowarzyszenie „Nowa Kultura” powstało w 2002 roku. Już wiele lat wcześniej brakowało nam – ludziom z Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej – jakiejś formy instytucjonalnej, by móc działać jako osoba prawna. Głównym inicjatorem Stowarzyszenia był ks. Andrzej Pawlak – moderator („szef”) diecezjalny Ruchu Światło-Życie. Wspólnie z ks. Januszem Bodzonem opracowali statut Stowarzyszenia. Ks. Pawlak zebrał ludzi mocno zaangażowanych w Ruchu i zaprosił ich do współtworzenia Stowarzyszenia. Impulsem, za pomocą którego Duch Św. zainicjował powstanie Stowarzyszenia, były rekolekcje kończące formację podstawową Ruchu Ś-Ż – ORD (Oaza Rekolekcyjna Diakonii), które odbyły się zimą 2002 roku w Brwinowie. Ich celem było zapalenie uczestników do angażowania się w różne diakonie, czyli grupy odpowiedzialne za różne formy działania Ruchu. Wielu uczestników tych rekolekcji stało się członkami Stowarzyszenia. Pierwsze walne zgromadzenie odbyło się 9 grudnia we Włochach. Prezesem została wybrana Ewa Gajek, a skarbnikiem Małgorzata Szaniawska, zaś ks. Andrzej został asystentem kościelnym. Nazwa „Nowa Kultura” pochodzi od jednego z drogowskazów, według których staramy się żyć w Ruchu światło-Życie. Chodzi o kulturę, która będzie odnawiana przez Boga za pomocą uczniów Chrystusa, którymi jesteśmy. Zrezlizowane zadania:
 • 2002 – Bal Animatora Ruchu Światło-Życie we współpracy z Mokotowskim Ośrodkiem Przeciwdziałania Uzależnieniom
 • 2003 – Letni obóz profilaktyczno – wychowawczy dla uczestników formacji Ruchu Światło – Życie
 • 2004 – Wesele Wesel 2004” X Ogólnopolskie spotkanie małżeństw, które miały wesele bezalkoholowe
 • 2005 – Letni obóz profilaktyczno – wychowawczy dla uczestników formacji Ruchu Światło – Życie