Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 11.06.2008 r.

Oratorium im. św. Jana Bosko

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: Warszawa
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak danych
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: brak danych

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • opieka duszpasterska
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

— dorośli:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • opieka duszpasterska
 • profilaktyka

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • opieka duszpasterska
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • profilaktyka

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • dom pomocy społecznej dzienny
 • opieka duszpasterska
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • organizowanie wypoczynku
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

— uzależnieni od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • dom pomocy społecznej dzienny
 • opieka duszpasterska

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • dom pomocy społecznej dzienny
 • opieka duszpasterska
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • organizowanie wypoczynku
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

— uzależnieni od narkotyków:

 • opieka duszpasterska

— bliscy uzależnionych od narkotyków:

 • opieka duszpasterska

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Kawęczyńska 53
dzielnica: Praga Północ
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 818-65-51
fax:
e-mail: orawawa@interia.pl
WWW: www.oratorium.waw.pl

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 16-20
wtorek: 16-20
środa: 16-20
czwartek: 16-20
piątek: 16-20
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Osoby zarządzające organizacją

ks. Janusz Kuskowski sdb – kierownik Oratorium

Dane formalne

status prawny: organizacja powstała na mocy umowy Państwo-Kościół
rok rejestracji: 1931
status org. pożytku publicznego: tak, od roku 2005
nr KRS: 0000010772
REGON: 016234576
nr konta bankowego: 701240607411110000499
samodzielność organizacyjna:
osobowość prawna:

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy: 4
Czym jest Oratorium? Jest środowiskiem wychowawczym skupiającym młodzież i dzieci, a istnieje przy Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego już od 1931 roku, odkąd przybyli tu Salezjanie podejmując pracę duszpasterską. Tak jak chciał Ksiądz Bosko, nasz założyciel: wielki przyjaciel młodzieży. Oratorium jest dla ludzi młodych przede wszystkim DOMEM, który przygarnia bo tu znajdują miejsce dzieci i młodzież, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną potrzebują pomocy i wsparcia. Oratorium realizuje też wymiar PARAFII, która ewangelizuje bo wielu z młodych, których ogarnia swoją opieką jest zagubionych w swojej wierze. Dalej, Oratorium jest SZKOŁĄ, która przygotowuje do życia oraz PODWÓRKIEM, gdzie spotykają się przyjaciele i żyje się radośnie tu dzieci i młodzież uczą się budować pozytywne więzi z drugim człowiekiem. Chcę, aby Oratorium było miejscem spotkania ludzi młodych, którzy w atmosferze radości, nadziei i optymizmu a przede wszystkim wiary, będą mogli spędzać wolny czas pośród swoich rówieśników.