Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 15.05.2008 r.

Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień „Olcha”

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: Warszawa
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: Są schody do pokonania

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dorośli:

 • profesjonalna pomoc psychologiczna

— rodzina:

 • profesjonalna pomoc psychologiczna

— uzależnieni od alkoholu:

 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy

— uzależnieni od narkotyków:

 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy

— bliscy uzależnionych od narkotyków:

 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy

Program Ośrodka Psychoterapii i Terapii Uzależnień OLCHA

rodzaj pomocy: W Ośrodku prowadzone są oddzielne grupy dla alkoholików, hazardzistów i narkomanów, przy czym programy terapii dla narkomanów uwzględniają również problemy związane z alkoholem (nadużywanie, uzależnienie). Uzasadnieniem takiego podziału jest specyfika uzależnienia od narkotyków, które dotyczy w większości ludzi młodych, nierzadko nieletnich. Grupy te różnią się więc przede wszystkim metodami pracy
i intensywnością przy zachowaniu podobnych treści i struktury.
Programy terapii złożone są z trzech następujących po sobie etapów. Warunkiem rozpoczęcia następnego jest ukończenie poprzedniego i utrzymywanie abstynencji.
Leczenie rozpoczyna się w obydwu przypadkach od grupy wstępnej – edukacyjnej. Celem tej grupy jest przede wszystkim umożliwienie jej uczestnikom identyfikacji z uzależnieniem (poprzez przekazanie wiedzy na temat uzależnienia), przekazanie podstawowych zasad utrzymywania abstynencji oraz motywowanie do dalszego leczenia. Program grupy zawiera elementy Programu 12 Kroków AA, dzięki czemu możliwe jest przygotowanie pacjentów do korzystania ze wsparcia grup AA.
adresaci pomocy: Do osób uzależnionych i ich rodzin
miejsce: Własna placówka
specjaliści: Jarosław Kalinowski — psycholog
Monika Koper — psycholog
Katarzyna Kondrusik — psychiatra
Maria Zarzycka — terapeuta
Ewa Krogulec — terapeuta
Jacek Pawlicki — terapeuta
Piotr Wieluński — terapeuta
Paweł Tomasiewicz — terapeuta
Jacek Raciecki — terapeuta
odpłatność: częściowo
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? nie jest i nie był

Grupy dla rodzin

rodzaj pomocy: Rodziny osób uzależnionych spotykają się w jednej grupie — bez podziału na rodzaj uzależnienia osoby bliskiej.
Program grupy rodzin złożony jest z dwóch następujących po sobie części: „Grupy problemowo-zadaniowej” oraz „Grupy rozwoju osobistego”.
W pierwszej z wymienionych grup, uczestnicy otrzymują podstawowe informacje o uzależnieniu i jego wpływie na życie osób bliskich. Celem jest tu zobaczenie własnej bezsilności wobec uzależnienia bliskiej osoby, przeniesienie koncentracji
z problemu osoby uzależnionej na własne, rozpoznanie własnych zachowań podtrzymujących destrukcyjne zachowania osoby uzależnionej, uzyskanie wsparcia emocjonalnego w grupie.
„Grupa rozwoju osobistego” pomaga uczestnikom, przede wszystkim w poszerzaniu świadomości siebie (własnych potrzeb, pragnień, emocji itp.) oraz
w nabywaniu i ćwiczeniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
adresaci pomocy: Do osób uzależnionych i ich rodzin
miejsce: Własna placówka
specjaliści: Jarosław Kalinowski — psycholog
Monika Koper — psycholog
Katarzyna Kondrusik — psychiatra
Maria Zarzycka — terapeuta
Ewa Krogulec — terapeuta
Jacek Pawlicki — terapeuta
Piotr Wieluński — terapeuta
Paweł Tomasiewicz — terapeuta
Jacek Raciecki — terapeuta
odpłatność: częściowo
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? nie jest i nie był

Pomoc „po programie”

rodzaj pomocy: Dla chętnych osób kończących terapię w Ośrodku przeznaczone są „Grupy wsparcia”. Celem pracy w tych grupach jest przyjrzenie się i rozwój sfery duchowej swojego życia oraz rozwiązywanie bieżących problemów.
Każda z osób kończących terapię ma możliwość uzyskania indywidualnych konsultacji z terapeutą w celu uzyskania pomocy w aktualnych trudnościach.
Wymienione wyżej propozycje „po programie” pozwalają pacjentom na uzyskanie pomocy w stopniowym rozstawaniu się z Ośrodkiem i samodzielnym radzeniu sobie ze swoimi trudnościami.
adresaci pomocy: Do osób uzależnionych i ich rodzin
miejsce: Własna placówka
specjaliści: Jarosław Kalinowski — psycholog
Monika Koper — psycholog
Katarzyna Kondrusik — psychiatra
Maria Zarzycka — terapeuta
Ewa Krogulec — terapeuta
Jacek Pawlicki — terapeuta
Piotr Wieluński — terapeuta
Paweł Tomasiewicz — terapeuta
Jacek Raciecki — terapeuta
odpłatność: częściowo
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? nie jest i nie był

Adres

ulica i nr lokalu: Al. Jerozolimskie 99 lok. 44
dzielnica: Ochota
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 621-62-61
fax: 22 621-62-60
e-mail: osrodek@olcha.waw.pl
WWW: www.olcha.waw.pl

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 10:00-20:00
wtorek: 10:00-20:00
środa: 10:00-20:00
czwartek: 10:00-20:00
piątek: 10:00-20:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Osoby zarządzające organizacją

Jarosław Kalinowski – psycholog, właściciel Ośrodka

Dane formalne

status prawny: bez osobowości prawnej (grupa nieformalna)
rok rejestracji: 1996
status org. pożytku publicznego: nie
nr KRS:
REGON: 011840125
nr konta bankowego: 38106000760000404930181381
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: nie
Celem terapii jest utrzymywanie przez osobę uzależnioną abstynencji oraz uczenie się nowego, trzeźwego stylu życia. Rodziny tych osób, mogą uzyskać wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z życiem z osobą uzależnioną, a także uzyskać podstawowe informacje dotyczące uzależnienia jako choroby.
Ośrodek powstał z mojej inicjatywy (jestem niepijącym alkoholikiem i psychologiem) i przy pomocy trzeźwej narkomanki w kwietniu 1996 roku. Chcieliśmy stworzyć takie miejsce i taką terapię, gdzie ludzie uzależnieni będą czuli się jak u siebie – spokojnie, bezpiecznie i będą mogli czuć się rozumiani. I nie będzie wielkiego szyldu – Poradnia Odwykowa, a będzie dyskretnie a nawet anonimowo. Czyli miało być u nas trochę inaczej niż w poradniach odwykowych. Przede wszystkim terapeutami mają być osoby które kiedyś przeszły piekło swojego uzależnienia i druga rzecz – pacjenci płacą za swoją terapię, przez co będą się czuli bardziej odpowiedzialni za wyniki leczenia. Oferta była skierowana do tych ludzi którzy chcieli by cos zrobić ze swoim problemem a nie pójdą do żadnej poradni odwykowej, bo się wstydzą. Założenia sprawdziły się – zaczęliśmy się rozwijać. Ośrodek miał pierwszą siedzibę przy ul. Bitwy Warszawskiej 1921 roku, a od lipca 1998 roku w większym lokalu przy ul. Oleandrów 5. Początkowo zajmowaliśmy się pomaganiem ludziom uzależnionym od alkoholu oraz współuzależnieniem, później stworzyliśmy program terapeutyczny dla narkomanów (forma ambulatoryjna), a następnie dla hazardzistów. Obecnie mieścimy się w jeszcze większym lokalu (210 m) i pomagamy również uwalniać się od innych uzależnień (leki, nikotyna, komputery, obżarstwo, bulimia, anoreksja, seks). Osoby zainteresowane przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 20.00. Dla pacjentów Ośrodka udostępniony jest ponadto całodobowy kontakt telefoniczny z terapeutą dyżurnym. Terapeutami są psycholodzy oraz trzeźwiejący alkoholicy, hazardziści i narkomani. Wszyscy pracujący w Ośrodku mają wieloletnie doświadczenie w pracy w różnych placówkach odwykowych, są również absolwentami szkoleń prowadzonych przez Fundację im. St. Batorego oraz Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości.