Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 20.05.2008 r.

Rodzinna Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: cały kraj
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: placówk mieści się na parterze budynku, kierownik poradni porusza się na wózku inwalidzkim

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • telefon zaufania, infolinia
 • działania, animacja środowisk
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

— dorośli:

 • działania, animacja środowisk
 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • telefon zaufania, infolinia
 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • działania, animacja środowisk
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

— uzależnieni od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • leczenie psychiatryczne
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • postrehabilitacja
 • działania, animacja środowisk

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • leczenie psychiatryczne
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • grupy wsparcia, samopomocy

— uzależnieni od narkotyków:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • leczenie psychiatryczne
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • postrehabilitacja
 • działania, animacja środowisk

— bliscy uzależnionych od narkotyków:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • leczenie psychiatryczne
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • działania, animacja środowisk

— pracownicy uzależnień, inne grupy zawodowe:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • telefon zaufania, infolinia

— inni:

 • telefon zaufania, infolinia

terapia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzaleznionych

rodzaj pomocy: Program terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych i ich rodzin, realizowany przez zespół specjalistów
adresaci pomocy: osoby uzależnione i współuzależnione z terenu warszawy i okolic,
miejsce: własna placówka
specjaliści: Adam Nyk – specjalista terapii uzależnień
Renata Szewczyk – mgr resocjalizacji, terapeuta
Robert Hanasiewicz – instruktor terapii uzależnień
Mariola Jaczewska – instruktor terapii uzależnień
Janusz Tytman – pedagog, specjalista terapii uzależnień
Elżbieta Dziesiewicz – lekarz psychiatra
Joanna Szewczyk – lekarz psychiatra
Artur Siatkowski – psycholog kliniczny, terapeuta
Monika Jopkiewicz – psycholog, terapeuta
Renata Zembowicz – radca prawny
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

AlternativeDance – program partyworkerski

rodzaj pomocy: Program realizowany poprzez dyżury grup partyworkerów w klubach, dyskotekach i pubach Warszawy. Zawiera on elementy redukcji szkód i edukacji prozdrowotnej. Partyworkerzy wyposażeni są w wiedzę z zakresu narkotyków i narkomanii, a zwłaszcza nowych substancji psychoaktywnych na warszawskiej scenie narkotykowej oraz z zakresu pomocy przedmedycznej i ratownictwa medycznego.
adresaci pomocy: młodzież używająca syntetycznych substancji psychoaktywnych, uczestnicy imprez w klubach, dyskotekach i innych moejscach spotkań na terenie Warszawy
miejsce: Kluby, dyskoteki, puby
specjaliści: Jagoda Władoń — specjalista terapii uzależnień, kierownik projektu
Mariola Jaczewska- studentka socjologii, koordynator grupy partyworkerów
Mikołaj Pawlak — psycholog
20 partyworkerów
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

psychoterapia w zakresie leczenia osób uzależnionych od używania środków odurzających i substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin – mieszkańców Warszawy

rodzaj pomocy:
adresaci pomocy: osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych w wieku 14–24 lata i ich rodziny
miejsce: własna placówka
specjaliści: jak wyżej
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

psychoterapia w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, młodzieży pijącej alkohol mieszkańców Warszawy

rodzaj pomocy:
adresaci pomocy: młodzież z terenu warszawy nadużywająca alkoholu i jej rodziny
miejsce: własna placówka
specjaliści: jak wyżej
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Hoża 57
dzielnica: Śródmieście
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 621-13-59
fax: 22 622-00-10
e-mail: poradnia-monar@poradnia-monar.pl
WWW: www.poradnia-monar.pl

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 09:00-21:00
wtorek: 09:00-21:00
środa: 09:00-21:00
czwartek: 09:00-21:00
piątek: 09:00-21:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Osoby zarządzające organizacją

Adam Nyk – kierownik

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 1999
status org. pożytku publicznego: w trakcie procedury ubiegania się o taki status
nr KRS:
REGON: 00097265400413
nr konta bankowego: 68106000760000401040064711
samodzielność organizacyjna: element innej organizacji: Stowarzyszenia MONAR
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych: Polska Sieć Redukcji Szkód
zagranicznych: European Harm Reduction Network, Światowa Federacja Społeczności Ferapeutycznych

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy:
Zwiększenie dostępności ofert pomocy terapeutycznej osobom uzywającym substancji psychoaktywnych z terenu Warszawy poprzez indywidualną i grupową terapię ambulatoryjną osób uzależnionych od narkotyków, terapię środowiskową, programy redukcji szkód w środowisku osób uzależnionych od narkotyków przyjmowanych drogą dożylną, program AlternativeDance (ograniczanie szkód zdrowotnych i edukacja prozdrowotna w środowiskach klubowych i innych miejscach spotkań warszawskiej młodzieży), terapię rodzin osób uzależnionych i in.
Poradnia powstała w 1998 roku, kiedy w Warszawie wzrosła liczba osób używajacych palonej heroiny, nie działał także środowiskowy program harm reduction. istniejące poradnie realizowały programy terapii ambulatoryjnej w miejscu lokalizacji placówki. Bliskość Dworca Centralnego, miejsca spotkań osób używających narkotyków przyjmowanych dożylnie, powodowała częste ich wizyty w ówczesnej siedzibie MONAR przy ul. Hożej 57. Jagoda Władoń i Adam Nyk (pracownicy Zarządu) zaczęli najpierw nieformalnie pomagać zgłaszającym się pacjentom, potem w ciągu roku zorganizowali poradnię i zarejestrowali NZOZ. Najważniejsze osiągnięcia to nominacja autorskiego programu AlternativeDance do Europejskiej Nagrody Terapeutycznej w roku 2004