Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 08.06.2008 r.

Fundacja Pomocy Zdrowiu

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: cały kraj
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: Podjazdy do pomieszczeń fundacji dostosowane dla niepełnosprawnych.

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • profilaktyka

— dorośli:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • profilaktyka

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • profilaktyka

— uzależnieni od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka

— uzależnieni od narkotyków:

 • profilaktyka

— bliscy uzależnionych od narkotyków:

 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • profilaktyka

— pracownicy uzależnień, inne grupy zawodowe:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka

Program Fundacji Pomocy Zdrowiu

rodzaj pomocy: Programy leczenia i profilaktyki dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.
Programy szkoleniowe i edukacyjne dla realizatorów : lekarzy, terapeutów i innych mieszkańców m. st. Warszawy
adresaci pomocy: 1.osoby chore potrzebujące pomocy z zakresu uzależnień. 2. osoby zdrowe — profilaktyka uzależnień 3. środowisko medyczne — edukacja, szkolenia 4. osoby starsze poprawa funkcjonowania bio-psycho-społeczego
miejsce: Własna placówka
specjaliści: Lekarze, wykładowcy akademiccy, terapeuci, psycholodzy, pedagodzy, certyfikowani specjaliści uzależnień
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? nie jest i nie był

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Bellottiego 1
dzielnica: Wola
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 63-63-401
fax: 22 63-63-401
e-mail: medycyna_@op.pl
WWW: brak

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 08:00-20:00
wtorek: 08:00-20:00
środa: 08:00-20:00
czwartek: 08:00-20:00
piątek: 08:00-20:00
sobota: 09:00-14:00
niedziela: nieczynne

Osoby zarządzające organizacją

Żanna Kiesner – prezes
Daniel Makulec – wiceprezes
Jarosław Jardanowski – członek zarządu

Dane formalne

status prawny: fundacja
rok rejestracji: 1994
status org. pożytku publicznego: w trakcie procedury ubiegania się o taki status
nr KRS: 0000100722
REGON: 010814500
nr konta bankowego: 50102010970000710201057991
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych: Europaeische Staatsburger-Akademie

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy:
Celem działania Fundacji jest ochrona zdrowia, profilaktyka w zakresie szeroko pojętym przez propagowanie i wdrażanie doświadczeń z zakresu różnych metod w medycynie łącznie z prowadzeniem lub finansowaniem wszelkich działań w tym zakresie:
 1. inicjowanie, organizowanie oraz popieranie wszelkich działań związanych z ochroną zdrowia w uzupełnieniu różnymi metodami stosowanymi w medycynie, profilaktyką- głównie uzależnień oraz edukacją
 2. prowadzenie prac laboratoryjnych oraz doświadczalnych oraz realizację programów leczniczych i profilaktycznych stosowanych w medycynie
 3. finansowanie działalności informacyjno-wydawniczej dla prezentowania i programowania osiągnięć z zakresu medycznego
 4. organizowanie i finansowanie przejazdów oraz kosztów utrzymania na terenie Polski lekarzy oraz osób związanych z programowaniem różnych metod w medycynie
 5. współpracę z ośrodkami zagranicznymi zajmującymi się prowadzeniem badań i profilaktyki różnymi metodami w medycynie
Powstała w 1994 r w celu poprawy funkcjonowania zdrowotnego mieszkańców m. st. Warszawy szczególnie w zakresie profilaktyki zdrowotnej i uzależnień oraz edukacji. Fundacja nawiązywała przez te lata współpracę z ośrodkami medycznymi w całym świecie, np. Medical Coliege Poona-Indie Instytut Medyczny – szkolący polskich lekarzy, psychologów i masażystów z zakresu profilaktyki zdrowia i uzależnień prowadzący także terapię dla ludzi chorych. W ostatnim okresie edukacja medyczna we współpracy ze strukturami Europaische Staatsburger-Akademie w Niemczech. Realizowany był program „Najnowszych technik diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w medycynie i profilaktyce”. Została wydana publikacja naukowa dla środowiska medycznego Wpływ substancji naturalnych na układ odpornościowy pod red. prof. dr. hab. n. med. Ewy Skopińskiej-Różewskiej (wydawca Fundacja Pomocy Zdrowiu 2003). Obecnie Fundacja współpracuje z Instytutem Nauk Stosowanych Uniwersytetu Warszawskiego i studentami ścieżką „Socjologia rodziny” w zakresie realizacji zadań poprawy funkcjonowania rodzin osób uzależnionych i osób starszych. Obecnie realizuje zadania grup terapeutycznych uzależnionych i ich rodzin. Zapraszani są trenerzy zachowań twórczych z zespołu prof E. Nęcki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dotychczas fundacja nie korzystała ze środków publicznych. Realizowane były programy ze środków unijnych „Leonarda da Vinci” oraz środków pozyskiwanych od darczyńców.