Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 16.05.2008 r.

Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik”

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: cały kraj
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: brak ułatwień

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • opieka duszpasterska
 • działania, animacja środowisk
 • profilaktyka

— dorośli:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • opieka duszpasterska
 • działania, animacja środowisk
 • profilaktyka

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • opieka duszpasterska
 • działania, animacja środowisk
 • profilaktyka

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • opieka duszpasterska
 • działania, animacja środowisk
 • profilaktyka

— uzależnieni od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • opieka duszpasterska
 • działania, animacja środowisk
 • profilaktyka

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • opieka duszpasterska
 • działania, animacja środowisk
 • profilaktyka

Program Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik”

rodzaj pomocy: Było to zadanie publiczne polegające na udzielaniu pomocy psychospołecznej rodzinom w kotnych występują problemy alkoholowe. Duży nacisk położony był na problem przemocy w rodzinie. Program zrealizowano poprzez prowadzanie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego.
adresaci pomocy: Ludzie borykający się z problemami alkoholizmu bądź osoby współuzależnione, czyli rodziny alkoholików i bliscy. Głownie zgłaszały się osoby z klasy średniej (ok. 60%) i najubożsi (ok. 35%)
miejsce: własna placówka — użyczona przez Klasztor OO Dominikanów
specjaliści: mgr psycholog Joanna Kondracka
profilaktyk uzależnień Alina Jagiełło
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Dominikańska 2
dzielnica: Mokotów
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 853-52-22
fax: 22 853-52-22
e-mail: warszawa@sekty.net
WWW: www.sluzew.dominikanie.pl/klasztor/dominik.php

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 10:00-19:00
wtorek: 10:00-19:00
środa: 10:00-19:00
czwartek: 10:00-19:00
piątek: 10:00-19:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Osoby zarządzające organizacją

o. Tomasz Alexiewicz OP – prezes Zarządu Fundacji

Dane formalne

status prawny: fundacja
rok rejestracji: 1998
status org. pożytku publicznego: tak, od roku 2004
nr KRS: 0000052291
REGON: 013044668
nr konta bankowego: 93124011091111000005163869
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: nie
Fundacja pomaga osobom poszkodowanym w wyniku uzależnień od alkoholu oraz osobom poszkodowanym w wyniku destrukcyjnych działań grup psychomanipulacyjnych. Od początku działalności intencja założycieli Fundacji było zorganizowanie poradni, w której osoby i rodziny osób uzależnionych znalazłyby pełną pomoc i opiekę psychologiczną, informacyjną i duszpasterską.
Fundacja Dominik została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy postanowieniem z dnia 24 lutego 1998 r. z inicjatywy trzeźwiejących alkoholików i Ojców Dominikanów.