Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 11.07.2008 r.

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: brak danych
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: II piętro bez windy

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • telefon zaufania, infolinia
 • profilaktyka

— dorośli:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • telefon zaufania, infolinia
 • profilaktyka

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • telefon zaufania, infolinia
 • profilaktyka

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • telefon zaufania, infolinia
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • zasiłki (doraźna pomoc finansowa)
 • dofinansowywanie leczenia lub rehabilitacji
 • profilaktyka

— uzależnieni od narkotyków:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • usługi opiekuńcze
 • telefon zaufania, infolinia
 • postrehabilitacja
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • zasiłki (doraźna pomoc finansowa)
 • dofinansowywanie leczenia lub rehabilitacji
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • pośrednictwo, kluby pracy
 • tworzenie miejsc pracy

— bliscy uzależnionych od narkotyków:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • telefon zaufania, infolinia

— pracownicy uzależnień, inne grupy zawodowe:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • telefon zaufania, infolinia
 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka

— inni (inni — osoby żjące z wirusem HIV i ich rodziny):

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • usługi opiekuńcze
 • telefon zaufania, infolinia
 • postrehabilitacja
 • działania, animacja środowisk
 • zasiłki (doraźna pomoc finansowa)
 • dofinansowywanie leczenia lub rehabilitacji
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • pośrednictwo, kluby pracy

Program aktywizacji zawodowej osób uzależnionych

rodzaj pomocy: Kursy zawodowe, doradztwo personalne, Klub Pracy
adresaci pomocy: osoby uzależnione po lub w trakcie terapii
miejsce: siedziba Fundacji
specjaliści: Zespół pracowników złożony z wykładowców, doradców personalnych, pracowników socjalnych, lekarza, prawnika
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Piękna 64a
dzielnica: Śródmieście
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 626-86-60
fax: 22 626-86-60
e-mail: reshumanae@neostrada.pl
WWW: www.reshumanae.neostrada.pl

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 11:00-19:00
wtorek: 10:00-16:00
środa: 11:00-19:00
czwartek: 10:00-16:00
piątek: 10:00-16:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Osoby zarządzające organizacją

Witold Liwski – prezes Zarządu
Magdalena Suchara – członek Zarządu

Dane formalne

status prawny: fundacja
rok rejestracji: 1993
status org. pożytku publicznego: nie
nr KRS: 0000168240
REGON: 010341934
nr konta bankowego: 42102010970000740201035096
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy: 20
propagowanie postaw humanitarnych promocja zdrowia wszechstronna pomoc osobom żyjącym z wirusem HIV, uzależnionym i innym osobom wymagającym pomocy
Fundacja „Res Humanae” powstała w 1993 r. jako jedna z pierwszych organizacji zajmujących się problematyką HIV/AIDS, stanowiąc odpowiedź na potrzebę podjęcia skutecznych działań ograniczających rozwój epidemii, budowy postaw humanitarnych i poprawy sytuacji osób żyjących z HIV.