Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 30.06.2008 r.

Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Reduta”

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: Dzielnica Bemowo
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: Parter

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • postrehabilitacja
 • opieka duszpasterska
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • profilaktyka
 • inne

— uzależnieni od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • postrehabilitacja
 • opieka duszpasterska
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • profilaktyka
 • inne

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • telefon zaufania, infolinia
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • postrehabilitacja
 • opieka duszpasterska
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • profilaktyka
 • inne

— inni:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • opieka duszpasterska
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • profilaktyka
 • inne

Program Bemowskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Reduta”

rodzaj pomocy: - konsultacje indywidualne
- grupy wsparcia wspierane przez psychologa lub terapeutę
- grupa odrodzenia duchowego
- telefon zaufania
- poradnictwo
- organizowanie czasu wolnego
- wyjazdy integracyjno-wypoczynkowe
adresaci pomocy: Osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny
miejsce: Własna placówka, domy członków
specjaliści: Psycholog
Terapeuta
Kierownik Stowarzyszenia
Liderzy Stowarzyszenia
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Miejsce prowadzenia działalności

ulica i nr lokalu: Synów Pułku 6
dzielnica: całe miasto
kod, miejscowość:
telefon:
fax:
e-mail: stowarzyszenie_reduta@wp.pl
WWW: brak

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 17:30-22:30
wtorek: 17:30-22:30
środa: 17:30-22:30
czwartek: 17:30-22:30
piątek: 17:30-22:30
sobota: 17:30-22:30
niedziela: nieczynne

Siedziba statutowa

ulica i nr lokalu: ul. Synów Pułku 6
dzielnica: Bemowo
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 665-08-00, 504 204 365
fax:

Osoby zarządzające organizacją

Krzysztof Nowakowsi – prezes
Ewa Kabacińska – wiceprezes
Maria Mazurek – skarbnik, kierownik

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 1994
status org. pożytku publicznego: nie, ale starania zostaną podjęte w przyszłości
nr KRS: 0000003506
REGON: 016262880
nr konta bankowego: 46102011850000400200744599
samodzielność organizacyjna: element innej organizacji:
osobowość prawna:

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych: Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich, Polska Rada Ruchu Abstynenckiego
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy: 9
 1. kształtowanie i szerzenie społecznych wzorców trzeźwego stylu życia, poprzez osobistą abstynencję od spożywania alkoholu i życie w trzeźwości jego członków
 2. propagowanie idei trzeźwości w najbliższym otoczeniu, zakładzie pracy, społeczności lokalnej oraz miejscu przebywania
 3. służenie pomocą wszystkim, mającym problem z nadużywaniem alkoholu przez osoby im bliskie
 4. udział w programach przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie miasta st. Warszawy
 5. niesienie wszechstronnej pomocy osobom uzależnionym w osiąganiu abstynencji, kształtowaniu postaw abstynenckich, zmianie stereotypów zachowań oraz doprowadzeniu poprzez rozwój własnej osobowości do życia w trzeźwości
Stowarzyszenie zostało założone przez mieszkańców Bemowa i funkcjonuje od 08.03.1994 r. W roku ubiegłym (2004) obchodziliśmy X rocznicę istnienia „Reduty”. Do naszych największych osiągnięć zaliczamy przede wszystkim utrzymanie abstynencji alkoholowej przez członków „Reduty”. Również bardzo ważną sprawą jest odbudowywanie więzi rodzinnych, zawodowych i podnoszenie swoich kwalifikacji. Bardzo ważną rolę odgrywa rozwój duchowy członków stowarzyszenia w utrzymaniu trzeźwości. Organizujemy liczne spotkania integracyjne – co wspomaga wytrwanie w abstynencji.