Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 11.06.2008 r.

Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: Bielany
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: bariery architektoniczne

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— uzależnieni od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • postrehabilitacja
 • edukacja, szkolenia

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka

Rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin

rodzaj pomocy: Rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin po terapii odwykowej. Program jest nieodpłatny. Jest finansowany przez Urząd Miasta st. Warszawy.
adresaci pomocy: Osoby uzależnione, członkowie rodzin dysfunkcyjnych
miejsce: Własna placówka
specjaliści: Sylwia Tyczyńska — psycholog — konsultant.
odpłatność: b.d.
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Żeromskiego 55/67
dzielnica: Bielany
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 639-81-92
fax: 22 639-81-92
e-mail: k.rodzin@chello.pl
WWW: brak

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 14:00-22:00
wtorek: 14:00-22:00
środa: 14:00-22:00
czwartek: 14:00-22:00
piątek: 14:00-22:00
sobota: 16:00-22:00
niedziela: 15:00-19:00

Osoby zarządzające organizacją

ANNA KUKIEŁA – prezes
Artur Zarębski – skarbnik
ZBIGNIEW ZIELIŃSKI – viceprezes

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 1999
status org. pożytku publicznego: nie
nr KRS: 0000063946
REGON: 0161930009
nr konta bankowego:
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy:
 1. promocja życia w trzeźwości
 2. promowanie zdrowego stylu życia
 3. pomaganie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin (zachamowanie uzależnienia)
 4. pomaganie osobom uzależnionym w powrocie na łono społeczeństwa, rodziny i zakładu pracy
 5. zwiększanie dostępności do rehabilitacji osób po terapii odwykowej
1984 r. – powstaje klub Abstynenta „Stefan” 1999 r. – zostaje zarejestrowane Biela�skie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich.