Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 16.05.2008 r.

Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: Warszawa
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: ośrodek na ul. Domaniewskiej jest na parterze; na ul. Modzelewskiego wnoszą osoby na wózkach

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • dom pomocy społecznej dzienny
 • środowiskowy dom samopomocy
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • usługi opiekuńcze
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • opieka duszpasterska
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • zasiłki (doraźna pomoc finansowa)
 • dofinansowywanie leczenia lub rehabilitacji
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • opieka pozaszkolna

— dorośli:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • dom pomocy społecznej dzienny
 • środowiskowy dom samopomocy
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • usługi opiekuńcze
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • opieka duszpasterska
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • zasiłki (doraźna pomoc finansowa)
 • dofinansowywanie leczenia lub rehabilitacji

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • dom pomocy społecznej dzienny
 • środowiskowy dom samopomocy
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • usługi opiekuńcze
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • opieka duszpasterska
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • zasiłki (doraźna pomoc finansowa)
 • dofinansowywanie leczenia lub rehabilitacji

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • dom pomocy społecznej dzienny
 • środowiskowy dom samopomocy
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • usługi opiekuńcze
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • opieka duszpasterska
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • zasiłki (doraźna pomoc finansowa)
 • dofinansowywanie leczenia lub rehabilitacji
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • opieka pozaszkolna

— uzależnieni od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • dom pomocy społecznej dzienny
 • środowiskowy dom samopomocy
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • usługi opiekuńcze
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • opieka duszpasterska
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • zasiłki (doraźna pomoc finansowa)
 • dofinansowywanie leczenia lub rehabilitacji

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • dom pomocy społecznej dzienny
 • środowiskowy dom samopomocy
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • usługi opiekuńcze
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • opieka duszpasterska
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • zasiłki (doraźna pomoc finansowa)
 • dofinansowywanie leczenia lub rehabilitacji

— uzależnieni od narkotyków:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • dom pomocy społecznej dzienny
 • środowiskowy dom samopomocy
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • usługi opiekuńcze
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • opieka duszpasterska
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • zasiłki (doraźna pomoc finansowa)
 • dofinansowywanie leczenia lub rehabilitacji

— bliscy uzależnionych od narkotyków:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • dom pomocy społecznej dzienny
 • środowiskowy dom samopomocy
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • usługi opiekuńcze
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • opieka duszpasterska
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • zasiłki (doraźna pomoc finansowa)
 • dofinansowywanie leczenia lub rehabilitacji

— pracownicy uzależnień, inne grupy zawodowe:

 • szkolenia, doradztwo zawodowe

— inni:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • dom pomocy społecznej dzienny
 • środowiskowy dom samopomocy
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • usługi opiekuńcze
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • opieka duszpasterska
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • zasiłki (doraźna pomoc finansowa)
 • dofinansowywanie leczenia lub rehabilitacji
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • opieka pozaszkolna

udzielanie pomocy

rodzaj pomocy: Udzielanie kompleksowej pomocy w trzech ośrodkach organizacji poprzez opiekę półstacjonarną dla chorych, w tym bezdomnych, pomoc charytatywną, psychologiczną, socjalna i prawną.
adresaci pomocy: Chorzy, bezdomni, uzależnieni, niepełnosprawni, jednym słowem potrzebujący.
miejsce: własne placówki
specjaliści:
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Modzelewskiego 98a
dzielnica: Mokotów
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 646-31-20
fax: 22 646-61-94
e-mail: mokotowskiehospicjum@neostrada.pl
WWW: brak

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 10:00-14:00
wtorek: 10:00-14:00
środa: 10:00-14:00
czwartek: 10:00-14:00
piątek: 10:00-14:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Oddziały

rodzaj oddziału: Zarząd Hospicjum
adres: Al.Niepodległości 67/147
dzielnica: całe miasto
telefon: 6463120
rodzaj oddziału: Hospicjum Domowe, Poradnia Lekarska
adres: Modzelewskiego 98a
dzielnica: całe miasto
telefon: 6466194
rodzaj oddziału: Ośrodek Pomocy Hospicjum
adres: Domaniewska 7
dzielnica: całe miasto
telefon: 4980403

Osoby zarządzające organizacją

Magdalena Hozer-Chachulska – dyrektor
Andrzej Bąk – kierownik medyczny

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 1995
status org. pożytku publicznego: tak, od roku 2003
nr KRS: 59803
REGON: 011855196
nr konta bankowego: 23102010130000000201023514
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych: Ogólnopolskie Forum Ruchu Hospicyjnego
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy:
Działalność Hospicjum jest prowadzona jako:
 • Poradnia Lekarska
 • punkt kompleksowej pomocy charytatywno-socjalnej (opieka medyczna, pielęgniarska, socjalna i prawna)
Celem organizacji jest niesienie pomocy osobom rzeczywiście tego potrzebującym:
 • chorym
 • bezdomnym
 • w trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej i/lub społecznej.
Istnieje od maja 1987 r. – najpierw jako zespół Mokotowskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum”. Następnie w 1989 r. przekształcone zostaje w samodzielną, nieformalną organizację pod obecną nazwą. W 1995 r. po uzyskaniu lokalu z przeznaczeniem na poradnię lekarską zostaje zarejestrowane jako Stowarzyszenie.