Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 10.06.2008 r.

Polski Związek Niewidomych, Okręg Mazowiecki

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: woj. mazowieckie
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: bycie członkiem PZN
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: liczne schody bez poręczy, wąskie przejścia, brak windy, podjazdów

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • postrehabilitacja
 • działania, animacja środowisk
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • dofinansowywanie leczenia lub rehabilitacji
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • pośrednictwo, kluby pracy
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

— dorośli:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • postrehabilitacja
 • działania, animacja środowisk
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • dofinansowywanie leczenia lub rehabilitacji
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • pośrednictwo, kluby pracy
 • tworzenie miejsc pracy
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • działania, animacja środowisk
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • dofinansowywanie leczenia lub rehabilitacji
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • profilaktyka

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • działania, animacja środowisk
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • dofinansowywanie leczenia lub rehabilitacji
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

— uzależnieni od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. działania promujące życie w rodzinie bez alkoholu.

rodzaj pomocy: Spotkania edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień
oraz edukacja psychologiczna i zajęcia ogólnorozwojowe w ramach warsztatów psychoterapeutycznych
adresaci pomocy: niewidomi i słabowidzący, osoby tracące wzrok znajdujący się w sytuacji kryzysowej np. no nagłej utracie widzenia, utracie pracy i sensu życia
miejsce: siedziba Okręgu i siedziby Kół dzielnicowych
specjaliści: Maria Bielecka — magister psychologii liczne szkolenia m.in. z zakresu terapii integracji sensorycznej, studium terapii uzależnień-rodzina alkoholowa, pracy z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych uzależnieniami w zakresie socjoterapii itp. – realizator programu
mgr Jolanta Kramarz — psycholog, osoba słabowidząca, magister psychologii KUL, dyplom ukończenia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia i trzeźwości Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i inne
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Jasna 22
dzielnica: Śródmieście
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 827-21-30, 892-40-61
fax: 22 828-86-01
e-mail: sekretariat@pzn-mazowsze.org.pl
WWW: pzn-mazowsze.org.pl

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 07:30-15:30
wtorek: 07:30-15:30
środa: 07:30-15:30
czwartek: 07:30-15:30
piątek: 07:30-15:30
sobota: 07:30-15:30
niedziela: 07:30-15:30

Oddziały

rodzaj oddziału: Koło dzielnicowe PZN
adres: ul. Narbutta 11a/15
dzielnica: Mokotów
telefon: 22 848-02-71
rodzaj oddziału: Koło dzielnicowe PZN
adres: ul. Siewierska 13
dzielnica: Ochota
telefon: 22 823-26-83
rodzaj oddziału: Koło dzielnicowe PZN
adres: ul. Paca 39
dzielnica: Praga Południe
telefon: 22 810-33-60
rodzaj oddziału: Koło dzielnicowe PZN
adres: ul. Targowa 15 m.71
dzielnica: Praga Północ
telefon: 22 619-86-71
rodzaj oddziału: Koło dzielnicowe PZN
adres: ul. Krasińskiego 29 m.3
dzielnica: Żoliborz
telefon: 22 839-78-37

Osoby zarządzające organizacją

Sylwester Peryt – przewodniczący Okręgu
Jerzy Emka – wiceprzewodniczący Okręgu
Jerzy Orzeł – wiceprzewodniczący Okręgu

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 1990
status org. pożytku publicznego: tak, od roku 2004
nr KRS: 0000163347
REGON: 016077250
nr konta bankowego: 35116022020000000082925183
samodzielność organizacyjna: element innej organizacji: Polski Związek Niewidomych – Zarząd Główny
osobowość prawna:

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy:
Związek zrzesza osoby niewidome w celu ich spolecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i słołecznych, przeciwdziałania Ich dyskryminacji. Reprezentuje swoich członków wobec organów państwa, administracji i samorządu terytorialnego. Prowadzi rehabilitację podstawową, leczniczą i słołeczną. celem naszym jest niesienie pomocy naszym członkom w najszerzej pojmowanych procesie rehabilitacji.
Polski Związek Niewidomych w obecnym kształcie istnieje od 1951 roku. Poprzednikiem tej organizacji był Związek Pracowników Niewidomych RP utworzony w 1946 r. Organizacja została utworzona z inicjatywy samych niewidomych. Dr. Włodzimierzowi Dolańskiemu jasno zarysowała się konieczność udziału niewidomych w rozwiązywaniu ich problemów i On wylansował hasło: „Nic o nas bez nas”. Polski Związek Niewidomych, w skali całego kraju liczy obecnie ok. 83 tys. członków. Okręg Mazowiecki funkcjonuje od 1998 roku ma zarejestrowanych na dzień 31 grudnia 2004 ponad 8,5 tys. niewidomych i słabowidzących o orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zamieszkałych na trenie woj. mazowieckiego. Wcześniej tj. w latach 1990-1998 zarejestrowany był jako Okręg dla m.st. Warszawy i woj. warszawskiego. Do roku 1999 Okręg funkcjonował jako jednostka podrzędna (zależna) Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych i nie posiadał osobowośi prawnej. Okręg nasz może się pochwalić jedynie osiągnieciami jakie uzyskał w bezpośredniej rehabilitacji swoich podopiecznych członków. Corocznie udaje nam się przeszkolić w zakresie rehabilitacji podstawowej nowoociemniałych ok 10 osób w ramach szkoleń indywidualnych i ok. 60 osób w ramach szkoleń grupowych. Ponad 5 tys. naszych członków korzysta corocznie z naszej pomocy doradczo-informacyjnej, prawnej, psychologicznej itp. Obecnie jesteśmy w trakcie tworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej dla naszych członków z terenu Gminy Zielonka. Duzymi osiągnięciami może poszczycić się działająca przy naszym Okręgu Rada Ociemniałych Diabetyków, której udało się nawiązać kontakt z Instytutem Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie dzięki czemu kilkunastu osobom niewidomym z cukrzycą i niewydolnością nerek udało się „w przyspieszonym trybie” przeszczepić nerke i trzustkę dzieki czemu uzyskali szansę na „nowe” życie.