Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 16.05.2008 r.

Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei” — Poradnia Zdrowia dla Bezdomnych

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: Warszawa
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak danych
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: nie dotyczy (organizacja nie prowadzi na terenie Warszawy programów/działań dotyczących uzależnień)

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dorośli:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • usługi opiekuńcze
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty

— pracownicy uzależnień, inne grupy zawodowe:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • usługi opiekuńcze
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty

Miejsce prowadzenia działalności

ulica i nr lokalu: ul. Wolska 172
dzielnica: Wola
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 836-81-82
fax: 22 836-81-82
e-mail: medaid@sln.org.pl
WWW: brak

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 09:00-16:00
wtorek: 09:00-16:00
środa: 10:00-16:00
czwartek: 09:00-16:00
piątek: 09:00-16:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Siedziba statutowa

ulica i nr lokalu: Aleja Pokoju 7
dzielnica: całe miasto
kod, miejscowość: Kraków
telefon: 12 414-30-05
fax: 12 413-25-29

Osoby zarządzające organizacją

Maria Zoll-Czarnecka – kierownik Poradni
Maria Sielicka-Gracka – przewodnicząca na terenie Warszawy

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 1989
status org. pożytku publicznego: tak, od roku 2004
nr KRS:
REGON: 350566242
nr konta bankowego:
samodzielność organizacyjna: element innej organizacji: Główna siedziba znajduje się w Krakowie
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy:
 1. Funkcjonowanie poradni opiera się na społecznej pracy lekarzy,
 2. Poradnia zapewnia bezpłatna ambulatoryjna opiekę lekarską i pielęgniarską wszystkim zgłaszającym się bezdomnym i zaopatruje ich w niezbędne leki, artykuły higieniczne i bieliznę osobista,
 3. Lekarze poradni wystawiają wszytskie dokumenty medyczne potrzebne dla załatwienia wszelkich spraw formalno-prawnych podopiecznych (kierują na komisje d/s inwalidztwa),
 4. Chorzy leżący nie wymagający leczenia szpitalnego korzystają z 8 łóżek wydzielonych w noclegowni "Przystań",
 5. Poradnia współpracuje z pracownikami socjalnymi noclegowni "Przystań" od której zależy otoczenie opieką przebywających w izbie chorych pacjentów - załatwianie ich życiowych spraw (dowód osobisty, dom opieki, renty itp.),
 6. Współpracowuje z noclegowniami i domami opieki nad bezdomnymi,
 7. Kierownik poradni uczestniczy w spotkaniach rady opiekuńczej nad bezdomnymi przy Prezydencie m.st. Warszawy,
 8. Poradnia kieruje na leczenie odwykowe.
Poradnia Zdrowia dla Bezdomnych powstała w kwietniu 1991 roku i działała przy stowarzyszeniu „Lekarze Świata”. Początkowo siedziba Poradni znajdowała się przy przy noclegowni dla mężczyzn przy ul. Powsińskiej 13. Była to pierwsza w Warszawie przychodnia dla bezdomnych, gdzie zapewniona była ambulatoryjna opieka medyczna dla wszystkich zgłaszających się pacjentów, niezależnie od tego skąd przychodzili i jakiej byli narodowości. Przychodnia została powołana przez Warszawski Oddział Stowarzyszenia „Lekarze Świata” w celu udzielania nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych dla ludzi bezdomnych. Od grudnia 1994 roku poradnia ma nową siedzibę przy ul. Wolskiej 172. Od 1995 roku Stowarzyszenie ma nową nazwę „Lekarze Nadziei”(nastąpił rozłam z organizacją francuską). Poradnia otrzymała za swoją działalność kilka nagród, między innymi:
 • Rada Miasta Stołecznego Warszawy w dniu Święta Warszawy przyznała nagrodę za rok 1997
 • Oddział Warszawski Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei” wygrał konkurs na Obywatelskę Inicjatywę Dziesięciolecia 1989–1999, za działalność obywatelską i szczególny wkład pracy dla dobra Rzeczypospolitej.
Poradnia posiada kompleksową bazę rejestru pacjentów. Do tej pory zarejestrowanych zostało ponad 7.000 pacjentów.