Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 02.06.2008 r.

Stowarzyszenie „Pomoc Socjalna”

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: cały kraj
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: w punkcie testowania są schody, brak podjazdu

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— uzależnieni od narkotyków:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • usługi opiekuńcze
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • postrehabilitacja
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • szkolenia, doradztwo zawodowe

— inni:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • usługi opiekuńcze
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • inne

Program mieszkań readaptacyjnych

rodzaj pomocy: Adresowany do osób uzależnionych po ukończeniu leczenia w ośrodku rehabilitacyjnym. Ma na celu utrwalenie efektowi terapii, zapobieganie nawrotom. Powrót do normalnego funkcjonowania po zakończeniu rehabilitacji. Podjęcie aktywności zawodowej powrót do aktywnego życia w społeczeństwie. Klienci w czasie korzystania z programu uczestniczą w grupie wsparcia psychologicznego.
adresaci pomocy: Osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych po zakończeniu leczenia w placówce rehabilitacyjnej
miejsce: mieszkania readaptacyjne
specjaliści: Alina Dubik psycholog Specjalista Terapii Uzależnień
Katarzyna Sikorska pracownik socjalny Instruktor Terapii Uzależnień
Krzysztof Tylski terapeuta
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Program aktywizacji zawodowej

rodzaj pomocy: Program jest adresowany do dwóch grup odbiorców osób korzystających z programu readaptacyjnego oraz osób żyjących z HIV/AIDS. W ramach programu prowadzone są grupy z zakresu aktywizacji zawodowej , praca z poszczególnymi podopiecznymi w celu ustalenia kierunku kształcenia adekwatnego do stanu zdrowia i posiadanych umiejętności oraz wykształcenia. Klienci programu korzystają z grup aktywizacji zawodowej , indywidualnych porad psychologicznych, socjalnych, lekarskich. Mogą też otrzymać dofinansowanie do kosztów nauki.
adresaci pomocy: osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, osoby żyjące z HIV/AIDS
miejsce: grupy wsparcia własna placówka, kursy w firmach realizujących szkolenia
specjaliści: Alina Dubik psycholog
Katarzyna Sikorska pracownik socjalny
Ewa Grycner-Ziegman lekarz psychiatra
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

Punkt anonimowego bezpłatnego testowania na obecność przeciwciał HIV

rodzaj pomocy: W punkcie anonimowego bezpłatnego testowania wykonywane są test na obecność przeciwciał HIV. Testy poprzedzane sa profesjonalnym poradnictwem przed i po teście. Testy wykonywane są os poniedziałku do piątku w godzinach poniedziałki i czwartki 10:00 do 15:30 , wtorki środy piątki 9:00 do !4:30
adresaci pomocy: osoby które chcą poznać swój status serologiczny
miejsce: Poradnia Prof lecznicza Warszaw ul.Wolska 37
specjaliści: Ewa Grycner-Ziegman lekarz — poradnictwo przed testem
Alina Dubik Psycholog poradnictwo przed i po teście
Katarzyna Sikorska pracownik socjalny poradnictwo przed i po teście
Zofia Byczot pielęgniarka pobieranie krwi
Joanna Janaszek pielęgniarka pobieranie krwi
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Program redukcji szkód

rodzaj pomocy: Program redukcji szkód ma na celu ograniczenie zagrożeń związanych z używaniem brudnego sprzętu do iniekcji (zakażenia wirusem HIV i HcV i inne infekcje ) Odbieranie od osób używających narkotyki używanego sprzętu i utylizacja w bezpieczny sposób. Wydawanie prezerwatyw w celu ograniczenia zakażeń wirusem HIV drogą kontaktów seksualnych. Wydawane są również paczki żywnościowe oraz wydawane są leki w miarę indywidualnych potrzeb
adresaci pomocy: osoby czynnie uzależnione od substancji psychoaktywnych osoby żyjące z HIV/AIDS
miejsce: Punkt redukcji szkód Warszawa ul.Wolska 37 przy Poradni dla osób żyjących z HIV
specjaliści: Pielęgniarki Zofia Byczot, Joanna Janaszek — wymiana sprzętu do iniekcji
Alina Dubik Psycholog Poradnictwo z zakresu bezpieczniejszego seksu
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Program mieszkań readaptacyjnych dla osób żyjących z HIV/AIDS, uzależnionych od substancji psychoaktywnych

rodzaj pomocy: Program buł realizowany na teranie Warszawy. Prowadzone są 2 mieszkania dla osób żyjąch z HIV/AIDS. Osoby kwalifikowane były do programu po konsultacji lekarskiej, psychologicznej i socjalnej tak aby uzyskać jak najlepszy efekt terapeutyczny.
adresaci pomocy: osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych i żyjące z HIV/AIDS
miejsce: mieszkania na terenie Warszawy
specjaliści: Alina Dubik — psycholog, Katarzyna Sikorska- pracownik socjalny, Krzysztof Tylski — terapeuta.
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Miejsce prowadzenia działalności

ulica i nr lokalu: Wolska 37
dzielnica: Wola
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 0-22 33 58 130
fax:
e-mail: sps@qdnet.pl
WWW: brak

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 10:00-15:30
wtorek: 09:00-14:30
środa: 09:00-14:30
czwartek: 10:00-15:30
piątek: 09:00-14:30
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Siedziba statutowa

ulica i nr lokalu: ul. Leszno 17
dzielnica: Wola
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 33 58 130
fax:

Osoby zarządzające organizacją

Katarzyna Sikorska – prezes
Alina Dubik – wiceprezes
Ewa Grycner-Ziegman – sekretarz

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 1994
status org. pożytku publicznego: nie, ale starania zostaną podjęte w przyszłości
nr KRS: 0000051701
REGON: 010281000
nr konta bankowego: 69154011572001661023420001
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: nie
 1. pomoc osobom uzależnionym, żyjącym z HIV/AIDS i ich rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki i możliwości
 2. organizacja różnorodnych form dzialania zmierzających do ograniczenia epidemii HIV i jej konsekwencji
Stowarzyszenie powstało w roku 1993 w związku z pogarszającą się sytuacją socjalną osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i zyjących z HIV/AIDS . Istniejące w tym czasie placówki pomocy spolecznej i dzialające instytucje nie uwzględzniały specyficznych potrzeb socjalnych tych grup klientow .Już w pierwszym roku dzialania uzyskaliśmy wsparcie dla programow readaptacji spolecznej osob uzależnionych , w nastepnych latach nawiżązaliśmy ścislą wspólpracę z samorządem lokalnym, UNDP, Krajowym Centrum ds. AIDS. W trakcie dzialani wyodrębniliśmy trzy kierunku działania:
 1. programy readaptacyjne
 2. programy z zakresu redukcji szkód
 3. programy z zakresu promocji zdrowia