Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 02.06.2008 r.

Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci”

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: cały kraj
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: schody

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • działania, animacja środowisk
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • stypendia, nagrody
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

— dorośli:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • działania, animacja środowisk
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • stypendia, nagrody
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • profilaktyka

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • działania, animacja środowisk
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • stypendia, nagrody
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie wypoczynku
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • działania, animacja środowisk
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • stypendia, nagrody
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka
 • przedszkola, szkoły, ośrodki specjalne
 • opieka pozaszkolna

— uzależnieni od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności

— pracownicy uzależnień, inne grupy zawodowe:

 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • edukacja, szkolenia

Przyjaciele

rodzaj pomocy: prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych – dla uczniów podstawówki i dla gimnazjalistów
adresaci pomocy: dzieci i młodzież ze środowisk problemowych
miejsce: własna placówka – „Nasz Klub”
specjaliści: Adam Nyckowski, pedagog, dyr świetlicy; Jarosław Adamczuk, psycholog, Wanda Pater, pedagog, wychowawca; Jacek Niewiadomski, pedagog, wychowawca; Aleksandra Smolińska, pedagog resocjalizacyjny, Joanna Wrońska, pedagog
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Kamyczki

rodzaj pomocy: dwa śródroczne wyjazdy socjoterapeutyczne (8 dni) dla wychowanków świetlicy „Nasz Klub”
adresaci pomocy: wychowankowie Świetlicy, dzieci z środowisk wieloproblemowych
miejsce: miejsca wyjazdów na terenie Polski
specjaliści: Aleksandra Smolińska, pedagog resocjalizacyjny, Joanna Lizut, pedagog, Wanda Pater, pedagog, Jacek Niewiadomski, pedagog
odpłatność: częściowo
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

grupa stażowa

rodzaj pomocy: przygotowanie grupy studentów do pracy z dziećmi z rodzin problemowych — trennig interpersonalny, warsztaty, konsultacje, udział w wyjazdach i własna praca w świetlicy
adresaci pomocy: studenci lub absolwenci kierunków społecznych
miejsce: Środkowa 12 lok. 6
specjaliści: Jarosław Adamczuk, psycholog, trener, Adam Nyckowski, pedagog
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

Restart

rodzaj pomocy: przygotowanie do wejścia na rynek pracy dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych
adresaci pomocy: byli wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych
miejsce: Środkowa 12 lok. 6
specjaliści: Jarosław Adamczuk, psycholog; Aleksandra Smolińska, pedagog.
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

Inkubator Przedsiębiorczości

rodzaj pomocy: Program rozwijający zainteresowanie przedsiębiorczością wśród uczniów.
adresaci pomocy: głóuczniowie
miejsce: Środkowa 12 lok. 6
specjaliści: Jarosław Adamczuk, psycholog, trener; Adam Nyckowski – pedagog, Aleksandra Smolińska, pedagog, Joanna Lizut, pedagog
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Miejsce prowadzenia działalności

ulica i nr lokalu: ul. Środkowa 12 lok. 6
dzielnica: Praga Północ
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 498-65-75
fax:
e-mail: biuro@serduszko.org.pl
WWW: www.serduszko.org.pl

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 13:00-19:00
wtorek: 13:00-19:00
środa: 13:00-19:00
czwartek: 13:00-19:00
piątek: 13:00-19:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Siedziba statutowa

ulica i nr lokalu: ul. Stalowa 18 lok. 25
dzielnica: Praga Północ
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 498-65-75, 618-90-97
fax: 22 820-75-45

Oddziały

rodzaj oddziału: Niepubliczna Świetlica Socjoterapeutyczna
adres: ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa
dzielnica: Praga Północ
telefon: 22 618-90-97
rodzaj oddziału: Niepubliczna Świetlica Socjoterapeutyczna
adres: ul. Stalowa 18 lok. 25, 03-426 Warszawa
dzielnica: Praga Północ
telefon:
rodzaj oddziału: Centrum Szkoleniowe
adres: ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa
dzielnica: Śródmieście
telefon: 22 498-65-75

Osoby zarządzające organizacją

Jarosław Adamczuk – prezes
Adam Nyckowski – wiceprezes
Wanda Pater – sekretarz

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 1996
status org. pożytku publicznego: tak, od roku 2005
nr KRS: 0000163383
REGON: 011975836
nr konta bankowego: 66124061751111000045784554
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy: 120
 1. pomoc społeczna
 2. działalność charytatywna
 3. ochrona i promocja zdrowia, zwłaszcza psychicznego
 4. nauka, edukacja, oświata i wychowanie
 5. krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży
 6. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 7. przeciwdziałanie patologiom społecznym
 8. promocja i organizacja wolontariatu
 9. promocja zatrudnienia i aktywności zawodowej
 10. pomoc osobom niepełnosprawnym
Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci” powstało w 1996 roku. Początkowo jego głównym celem było zbieranie funduszy na prowadzenie świetlicy dla dzieci. Z czasem jego działalność rozszerzyła się – na bazie placówki powstał program profilaktyczno–terapeutyczny obejmujący nie tylko dzieci, ale ich rodziny, szkołę i inne instytucje. Organizujemy wyjazdy socjoterapeutyczne, profilaktyczno–edukacyjne, oraz szkolimy wolontariuszy do pracy z dziećmi. Prowadzimy także grupę stażową. Realizujemy programy dotyczące przedsiębiorczości, oraz warsztaty filmowe, fotograficzne, dziennikarskie, plastyczne.