Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 16.05.2008 r.

Stowarzyszenie Eleuteria

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: cały kraj
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: programy realizowane z funduszy miasta st. Warszawy tylko dla mieszkańców miasta
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: placówka znajduje się na parterze

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • pomoc informacyjno-poradnicza

— dorośli:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • leczenie psychiatryczne
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • leczenie psychiatryczne
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • pomoc informacyjno-poradnicza

— uzależnieni od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • leczenie psychiatryczne
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • postrehabilitacja

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • leczenie psychiatryczne
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • edukacja, szkolenia

— uzależnieni od narkotyków:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • leczenie psychiatryczne
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • postrehabilitacja

— bliscy uzależnionych od narkotyków:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • leczenie psychiatryczne
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • edukacja, szkolenia

— pracownicy uzależnień, inne grupy zawodowe:

 • pomoc informacyjno-poradnicza

program dla osób uzależnionych od narkotyków i leków

rodzaj pomocy: — Diagnoza i konsultacje psychiatryczne dla osób uzależnionych
— Porady i konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych
— Kierowanie do innych placówek lecznictwa odwykowego
/oddziały szpitalne detoksykacyjne, psychiatryczne, ośrodki stacjonarne rehabilitacyjne/
— Psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych
— Grupy psychoedukacyjne dla rodzin i bliskich osób uzależnionych
— Grupy terapeutyczne dla współuzależnionych
— Grupy zapobiegania nawrotom dla uzależnionych
— Grupy rozwoju osobistego dla uzależnionych
— Grupy motywacyjne przeddetoksykacyjne dla osób uzależnionych
od opiatów
— Treningi i warsztaty umiejętności psychologicznych /komunikacji, asertywności/
adresaci pomocy: Osoby uzależnione od narkotyków, leków, alkoholu i współuzależnione
miejsce: Własna placówka
specjaliści:
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

program rozwoju osobistego dla pacjentów uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych po leczeniu odwykowym.

rodzaj pomocy: — Grupa rozwoju osobistego.
— Grupa Nawroty
— Psychoterapia indywidualna
— Praca z rodziną.
adresaci pomocy: Osoby uzależnione od narkotyków, leków, alkoholu i współuzależnione
miejsce: Własna placówka
specjaliści:
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

program terapii uzależnienia od alkoholu dla osób z dysfunkcjami intelektualnymi.

rodzaj pomocy: — Warsztaty psychoedukacyjne dla rodzin
— Diagnoza psychologiczna.
— Diagnoza psychiatryczna.
— Psychoterapia indywidualna.
adresaci pomocy: Osoby uzależnione od narkotyków, leków, alkoholu i współuzależnione
miejsce: Własna placówka
specjaliści:
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

program psychoterapii uzależnienia od alkoholu, współuzależnionych, programów interwencyjno — motywacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu

rodzaj pomocy: — Cykl diagnostyczno terapeutyczny dla osób uzależnionych
od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
-Diagnoza psychiatryczna i psychologiczna
-Terapia indywidualna
— Cykl diagnostyczno terapeutyczny interwencji kryzysowych wobec osób uzależnionych od alkoholu
-Diagnoza psychiatryczna i psychologiczna
-Psychoterapia indywidualna
— Terapia dla osób współuzależnionych
- Grupa terapeutyczna
— Psychoterapia indywidualna
— Psychoterapia rodzinna, małżeńska i par
adresaci pomocy: Osoby uzależnione od narkotyków, leków, alkoholu i współuzależnione
miejsce: Własna placówka
specjaliści:
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

program psychoterapii dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin i bliskich

rodzaj pomocy: — Cykl diagnostyczno terapeutyczny dla osób z podwójną diagnozą
-Diagnoza psychologiczna / MMPI/
-Diagnoza psychiatryczna
-Psychoterapia indywidualna
— Psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych od opiatów aktualnie utrzymujących abstynencję wspomaganą terapią lekami awersyjnymi
/Nalorex/
adresaci pomocy: Osoby uzależnione od narkotyków, leków, alkoholu i współuzależnione
miejsce: Własna placówka
specjaliści:
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Dzielna 7
dzielnica: Śródmieście
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 831-78-43
fax: 22 636-64-31
e-mail: eleuteria@op.pl
WWW: brak

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 08:00-20:00
wtorek: 08:00-20:00
środa: 08:00-20:00
czwartek: 08:00-20:00
piątek: 08:00-20:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Osoby zarządzające organizacją

Mirosława Straburzyńska – prezes
Barbara Robaszkiewicz – wiceprezes
Marek Wójcik – sekretarz

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 1996
status org. pożytku publicznego: tak, od roku 2004
nr KRS: 0000110851
REGON: 011948957
nr konta bankowego: 78154011572000166112703000
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy:
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej poprzez realizację zadań w zadań w następujących obszarach:
 • ochrony i promocji zdrowia
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 • przeciwdziałania patologiom społecznym i marginalizacji
 • promocji i organizacji wolontariatu
 • działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne podmioty i organizacje pozarządowe
 • wspierania i rozwoju inicjatyw obywatelskich dotyczących promocji zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w środowisku lokalnym
Stowarzyszenie powstało w 1996r, założone przez kadrę merytoryczną (lekarzy psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów) Poradni Uzależnień dla Dorosłych działającej w strukturach SWZPZPOZ w Warszawie ul. Nowowiejska 27. Stowarzyszenie miało za zadanie rozszerzenie zakresu działalności leczniczej poradni o psychoterapię grupową dla pacjentów i ich rodzin, a także o oddziaływania profilaktyczne, szkoleniowe i psychoedukacyjne na zapotrzebowanie różnych placówek i instytucji .Stowarzyszenie współpracowało z licznymi placówkami i organizacjami działającymi w obszarze przeciwdziałania narkomanii oraz z organami samorządów terytorialnych finansujących proponowane przez Stowarzyszenie programy z tego zakresu. Największym osiągnięciem Stowarzyszenia było powołanie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradni Uzależnień dla Dorosłych po likwidacji Poradni funkcjonującej w strukturach SWZPZPOZ. Udało się nie tylko utrzymać poziom usług świadczonych wcześniej ale także zwiększyć dostępność i zakres merytoryczny świadczeń zdrowotnych. W 2004 r. Stowarzyszenie otrzymało status organizacji pożytku publicznego.