Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 04.06.2008 r.

Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy parafii pw. Św. Krzyża

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: parafia pw. św. Krzyża (Śródmieście)
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: zamieszkanie na terenie Dzielnicy Śródmieście
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: nie dotyczy (organizacja nie prowadzi na terenie Warszawy programów/działań dotyczących uzależnień)

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • organizowanie wypoczynku
 • opieka pozaszkolna

— dorośli:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • opieka duszpasterska
 • działania, animacja środowisk
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • opieka duszpasterska
 • działania, animacja środowisk
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • organizowanie wypoczynku
 • opieka pozaszkolna

— uzależnieni od alkoholu:

 • pomoc w załatwianiu formalności

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • pomoc w załatwianiu formalności

Udzielanie rodzinom z problemami alkoholowymi pomocy psychospołecznej i prawnej, ochrony przed przemocą w rodzinie.

rodzaj pomocy: Zajęcia z dziećmi:
- opieka wychowawcza, odrabianie lekcji; przygotowanie posiłków, wypełnianie dyżurów; rozmowy wychowawcze
-ogólnorozwojowe wyjścia do (kina, teatru, wystawę, wycieczki, zajęcia z komputerem i teatralne);
-zajęcia socjoterapeutyczne w grupach i indywidualne;
zajęcia rekreacyjno-sportowe na placu zabaw w ogrodzie, gimnastyka korekcyjna na sali;
Prowadzone są również konsultacje z rodziną, wywiady i interwencje socjalne.
adresaci pomocy: dzieci 7-16 lat
miejsce: świetlica środowiskowa „Ludwiczek”, ul. Tamka 35 od pon do piat. 14-18
specjaliści: s. Teresa Banaszek — Kier. świetlicy
Justyna Korzeniowska — psycholog
odpłatność: częściowo
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Krakowskie Przedmieście 3
dzielnica: Śródmieście
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 826-89-10,22 56-68-820
fax: 22 56-68-821
e-mail: sm.warszawa@interia.pl
WWW: swkrzyz.pl/grupy parafialne

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 17:00-19:00
wtorek: nieczynne
środa: nieczynne
czwartek: 09:00-12:00
piątek: 10:00-14:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Oddziały

rodzaj oddziału: Świetlica środowiskowa "LUDWICZEK"
adres: ul. Tamka 35
dzielnica: Śródmieście
telefon: /22/ 827 92 93

Osoby zarządzające organizacją

Paweł Puławski – prezes
Irena Mitura – wiceprezes
Beata Jaroszyńska – sekretarz

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 1999
status org. pożytku publicznego: tak, od roku 2004
nr KRS: 0000122691
REGON: 014937948
nr konta bankowego: 51124010241111001001162500
samodzielność organizacyjna: element innej organizacji: Stowarzyszenie Miłosierdza św. Wincentego a Paulo AIC-Polska
osobowość prawna:

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych: Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z siedzibą w Brukseli (Belgia)

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy: 40
To świadczenie miłosierdzia w oparciu o naukę, długoletnią praktykę w duchu św. Wincentego a Paulo, dla dobra i rowoju najbardziej upośledzonych i potrzebujących; przez osobiste odwiedzanie ubogich i chorych, wykrywanie potrzeb ludzi cierpiących; podejmowanie wysiłku, by tym potrzbom zaradzić; uwrazliwienie ludzi na sprawy ludzi cierpiących; w duchu wzajemnej współpracy ozywianie ducha miłości wśród ludzi. Poszanowanie godności każdego człowiekadziałanie zawsze i wszędzie w duchu sprawiedliwości i pokoju, obronę życia poczętego, wykonywanie innych prac charytatywnych, współpracę z kapłanami i siostrami miłosierdzia (zwłaszcza z księżmi misjonarzami i siostrami miłosierdzia).
Stowarzyszenie Miłosierdzia zostało założone we Francji w XVII w. przez św. Wincentego a Paulo. Zakładane przez księży misjonarzy w miejscach ich pobytu, w Polsce pod koniec XVII w. Stowarzyszenie działało jako organizacja nieformalna. W 1989 roku nastąpiło porozumienie między Państwem a Kościołem, a organizacja na szczeblu krajowym uzyskała osobowośc prawną w grudniu 1990 roku. Prowadzimy różne akcje przy parafii św Krzyża w Warszawie: rozdawnictwo odzieży, ferie zimowe i kolonie letnie dla dzieci oraz Klub Seniora \\\"PROMYK JESIENI\\\", pomoc osobom niepełnosprawnym i dorosłym w środowisku.