Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 16.05.2008 r.

Stowarzyszenie Pomocy im. św. Franciszka

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: powiat legionowski
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: nie dotyczy (organizacja nie prowadzi na terenie Warszawy programów/działań dotyczących uzależnień)
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: brak utrudnień

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— uzależnieni od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • schronisko/noclegownia
 • ośrodek rehabilitacji/resocjalizacji
 • leczenie psychiatryczne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • działania, animacja środowisk
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • pośrednictwo, kluby pracy
 • tworzenie miejsc pracy
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

wspomaganie terapii uzależnienia dla bezdomnych mężczyzn

rodzaj pomocy: terapia uzależnienia od alkoholu dla bezdomnych mężczyzn
adresaci pomocy: bezdomni uzależnieni od alkoholu mężczyźni
miejsce: placówka własna
specjaliści: zespół terapeutów uzależnień — instruktorzy terapii, terapeuci:
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

od grupy wsparcia do Klubu Integracji Społecznej

rodzaj pomocy: readaptacja społeczna, budowanie grupy samopomocowej wewnątrz sterownej
adresaci pomocy:
miejsce:
specjaliści:
odpłatność: b.d.
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

Miejsce prowadzenia działalności

ulica i nr lokalu: ul. Strużańska 2
kod, miejscowość: Legionowo
telefon: 793-04-30
fax:
e-mail: info@stowarzyszeniepomocy.org
WWW: wwww.stowarzyszeniepomocy.org

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: cała doba
wtorek: cała doba
środa: cała doba
czwartek: cała doba
piątek: cała doba
sobota: cała doba
niedziela: cała doba

Siedziba statutowa

ulica i nr lokalu: ul. Targowa 49/51 m. 23
dzielnica: Praga Północ
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 619-65-37
fax: 22 619-06-58

Osoby zarządzające organizacją

Maria Dąbrowska-Majewska – prezes
Aneta Grzybowska – wiceprezes
Nel Berezowska – sekretarz

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 2000
status org. pożytku publicznego: nie
nr KRS: 5262524818
REGON: 017186431
nr konta bankowego:
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy: