Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 07.06.2008 r.

Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej Klub Uzależnień od A do Z „U Pima”

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: Warszawa
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: Klub znajduje się na parterze (brak schodów)

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • działania, animacja środowisk
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego

— dorośli:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • działania, animacja środowisk
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • działania, animacja środowisk
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • pomoc informacyjno-poradnicza

— uzależnieni od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • działania, animacja środowisk
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • działania, animacja środowisk
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego

— uzależnieni od narkotyków:

 • pomoc informacyjno-poradnicza

— bliscy uzależnionych od narkotyków:

 • pomoc informacyjno-poradnicza

— pracownicy uzależnień, inne grupy zawodowe:

 • pomoc informacyjno-poradnicza

Program Stowarzyszenia Promocji Abstynenckiej Klub Uzależnień od A do Z „U PIMA”

rodzaj pomocy: Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Poprzez działania w obszarze rehabilitacji. Działalność klubów dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin. • Motywowanie do leczenia odwykowego • Rozwój osobisty trzeźwiejących alkoholików • Nabywanie umiejętności konstruktywnego zagospodarowania wolnego czasu • Budowanie postaw zdrowego stylu życia • Działalność klubowa • Grupy wsparcia i samopomocowe • Konsultacje psychoterapeutyczne • Imprezy integracyjne (zabawy, pikniki) • Zloty trzeźwościowe • Wyjazdy terapeutyczne • Pogadanki, wykłady • Zabawy dla dzieci
adresaci pomocy: Osoby uzależnione oraz ich rodziny, osoby współuzależnione, sympatycy ruchów abstynenckich
miejsce: własna placówka
specjaliści: Barbara Metter -mgr pedagogiki * Małgorzata Łukasiewicz — psychoterapeuta• Ewa Wielechowska, Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Grupy wsparcia

rodzaj pomocy: W klubie działa grupa rozwoju osobistego, grupa wsparcia oraz grupa wstępna
adresaci pomocy: osoby uzależnione i członkowie rodzin
miejsce: własna placówka
specjaliści:
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? brak danych

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Nowy Zjazd 1
dzielnica: Śródmieście
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 826-87-83
fax:
e-mail: upima@neostrada.pl
WWW: www.upima.pl/

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 16:00-21:00
wtorek: 16:00-21:00
środa: 16:00-21:00
czwartek: 16:00-21:00
piątek: 16:00-21:00
sobota: 16:00-01:00
niedziela: 14:00-21:00

Osoby zarządzające organizacją

Justyna Bartnik – vice prezes Zarządu
Elżbieta Laferska – skarbnik stowarzyszenia, kierownik klubu
Ewa Wielechowska – członek zarządu

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 2000
status org. pożytku publicznego: nie
nr KRS: 155289
REGON: 017176717
nr konta bankowego: 9012405989000047642146
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych: koalicja stowarzyszen i klubów abstynenckich na terenie Warszawy
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy: 5
 1. krzewienie postaw trzeźwościowych i abstynenckich
 2. oddziaływanie na osoby uzależnione
 3. udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej
 4. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej na rzecz uzależnionych i ich rodzin
 5. integracyjny program klubowy (zabawy, koncerty, wyjazdy, zloty, festyny, pikniki, itp.)
 6. nabywanie umiejętności trzeźwego życia
Stowarzyszenie „U Pima” powstało z inicjatywy osób, które utworzyły pierwszą w Warszawie i Polsce Kawiarnię (bezalkoholową) dla ludzi uzależnionych i sympatyków osób chcących bawić się bez używek. Wspólnie organizowano dyskoteki, zabawy, koncerty bez używek. Mityngi AA i AN. Miało to być miejsce integrujące ludzi wszystkich uzależnień. Tak trwało od roku 1988 do 2004 r., kiedy Kawiarnia splajtowała. W tym też roku stowarzyszenie wynajęło pomieszczenia w Centrum Stomatologii, gdzie po remoncie w lutym 2005 r. ruszyła działalność organizacji. Tu także chcemy promować styl integracyjny różnych grup trzeźwościowo-abstynenckich i innych grup. Odbywają się tu dyskoteki, koncerty, pogadanki, zabawy dla dzieci, mityngi AA i NA, grupy wsparcia, samopomocowe, przerabianie 12 kroków oraz medytacje relaksujące. Współpracujemy z innymi organizacjami z Warszawy i okolic. Byliśmy pierwszymi, którzy zapoczątkowali koncerty – grali i śpiewali Wierzcholski, Dąbrowski, Yokasin, Kukiz i wielu innych.