Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 10.06.2008 r.

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Warszawa Włochy „Źródło”

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: Warszawa
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: do pokonania jest kilka schodków, po terenie placówki można poruszać się na wózku

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne

— dorośli:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • opieka duszpasterska

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne

— uzależnieni od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • opieka duszpasterska

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • opieka duszpasterska

— pracownicy uzależnień, inne grupy zawodowe:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne

Grupa wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu dla osób współuzależnionych

rodzaj pomocy: Grupa wsparcia prowadzona przez psychoterapeutę dla osób uzależnionych:
- problemy alkoholowe
- nawroty choroby
- utrzymanie abstynencji
- przystosowanie do życia w trzeźwości
- pokonywanie zaburzeń emocjonalnych
Grupa wsparcia dla współuzależnionych prowadzona jest przez psychoterapeutę:
- omawianie bieżących spraw
- pojęcie systemu rodzinnego
- dysfunkcyjny system rodzinny
- zaburzenia w rodzinie na płaszczyźnie rodzic-dzieco
- działania profilaktyczne
- działania interwencyjne, itp
adresaci pomocy: dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych
miejsce: własna placówka
specjaliści: Psychoterapeuta (2 osoby — bliższe dane w Urzędzie Miasta Warszawy)
odpłatność: w pełni
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Konsultacje dla potrzebujących pomocy związanych z chorobą alkoholową

rodzaj pomocy: Konsultacje raz w tygodniu (poniedziałki). Psychoterapeuta rozpoznaje problem i następnie kieruje do odpowiednich palcówek.
adresaci pomocy: Wszyscy mający problemy związane z chorobą alkoholową
miejsce: Własna placówka
specjaliści: Psychoterapeuta (bliższe dane w Urzędzie Miasta Warszawy)
odpłatność: w pełni
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Warsztaty wyjazdowe 3-dniowe raz w roku

rodzaj pomocy: Tematy warsztatów corocznie proponowane przez prowadzących zajęcia, np. w roku 2008 nt. "Terapia rodzinna skierowana do osób uzależnionych, abstynmentów w procesie zdrowienia oraz ich bliskich
adresaci pomocy: Do członków Stowarzyszenia
miejsce: okolice podwarszawskie (ośrodki szkoleniowe)
specjaliści: Dwóch psychoterapeutów
odpłatność: w pełni
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Uroczystości Klubowe integracyjne i ogólnopolskie spotkania astynentów

rodzaj pomocy: - Spotkania Wielkanocne, Bożonarodzeniowe, Dzień Dziecka, Rocznice utrzymania abstynencji
- Okolicznościowe wyjazdy są niedofinansowane:
a. XVII Ogólnopolski Zlot Rodzin Abstynenckich "TATRY"
b. Rajd Klonowego Liścia
c. Dni Trzeźwości na Podhalu
d. XVI Ogólnopolskie Spotkania Środowisk Trzeźwościowych w Licheniu
adresaci pomocy: Do członków Stowarzyszenia i ich rodzin
miejsce: w zależności od miejsca spotkania
specjaliści: Zarząd Stowarzyszenia
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Interwencje kryzysowe wobec osób uzależnionych i członków ich rodzin w miejscu zamieszkania i przebywania

rodzaj pomocy: Dotyczy:
- przerywania ciągu picia
- pomoc w odwsiezieniu na DETOKS
pomoc rodzinie (udzielenie informacji gdzie należy się zgłosić w aktualnej sytuacji,
- zaproszenie do Stowarzyszenia
adresaci pomocy: dotyczy osób uzależnionych od alkoholu
miejsce: miejsce zamieszkania lub przebywania
specjaliści: 2 członków klubu z długoletnim stażem abstynenckim
odpłatność: w pełni
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Robotnicza 15
dzielnica: Włochy
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 607-454-448
fax:
e-mail: wlochy.zrodlo@wp.pl
WWW: brak

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 16:00-21:00
wtorek: 16:00-21:00
środa: 17:00-21:00
czwartek: 16:00-21:00
piątek: 16:00-21:00
sobota: 10:00-15:00
niedziela: nieczynne

Osoby zarządzające organizacją

Halina Bok – prezes
Joanna Szymańska – sekretarz
Joanna Jankowska – skarbnik

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 2001
status org. pożytku publicznego: tak, od roku 2004
nr KRS: 0000072556
REGON: 016449510
nr konta bankowego: 20102010550000960201425115
samodzielność organizacyjna: element innej organizacji: Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Warszawa-Włochy „Źródło”
osobowość prawna:

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych: Ogólnopolskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich Polska Rada Ruchu Abstynenckiego
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: nie
Poprzez osobistą abstynencję od alkoholu dawanie dobrego przykładu innym, tworzenie w społeczeństwie wzorców zdrowego stylu życia. Doprowadzenie do stałej abstynencji członków Stowarzyszenia. Niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwania właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku. Prowadzenie programów edukacyjnych w zakresie wiedzy o alkoholu, propagowanie idei trzeźwości na terenie działania Stowarzyszenia. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami rządowymi w zakresie niesienia pomocy rodzinom, w których występuje przemoc pod wpływem alkoholu. Prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Powstaliśmy jako Klub Rodzin abstynenckich w roku 1990, z siedzibą przy ul. Gorlickiej, następnie przenieśliśmy się na ul. Czereśniową. Założycielami Klubu byli: Bogdan i Janek, którzy w tej chwili mają 20 lat abstynencji. W związku ze zmianami administracyjnymi od roku 2000 założyliśmy Stowarzyszenie zarejestrowane w sądzie.