Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Nasz serwis oferuje bazę danych o pozarządowych organizacjach świadczących na terenie Warszawy pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków oraz ich bliskich, a także o konkretnych placówkach i programach pomocy. Ponadto serwis zawiera odsyłacze do stron WWW, informujących o pomocy w innych obszarach (DDA, samobójstwa itp.).
Można wyszukiwać fragmenty nazw.