Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 16.05.2008 r.

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: cały kraj
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: wjazd z ulicy

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • działania, animacja środowisk
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • profilaktyka
 • przedszkola, szkoły, ośrodki specjalne

— dorośli:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • działania, animacja środowisk
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka
 • przedszkola, szkoły, ośrodki specjalne

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • działania, animacja środowisk
 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka
 • przedszkola, szkoły, ośrodki specjalne

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • działania, animacja środowisk

— uzależnieni od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • działania, animacja środowisk

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • działania, animacja środowisk

— uzależnieni od narkotyków:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • postrehabilitacja
 • działania, animacja środowisk
 • szkolenia, doradztwo zawodowe

— bliscy uzależnionych od narkotyków:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • działania, animacja środowisk
 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka

— pracownicy uzależnień, inne grupy zawodowe:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • działania, animacja środowisk
 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka

— inni:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka
 • opieka pozaszkolna

Poradnia Profilaktyki Środowiskowej „Kontakt” przy ZG Towarzystwa „Powrót z U”

rodzaj pomocy: Program adresowany do rodziców i rodzin oraz osób, które mają bądź podejrzewają problem nałogu od środków psychoaktywnych. * Diagnozowanie sytuacyjne problemu, * poradnictwo indywidualne, * zajęcia informacyjno-edukacyjne dla rodziców, * zajęcia indywidualne — korekcyjne dla młodzieży, 8 zajęcia grupowe- korekcyjne dla młodzieży, * krótkoterminowa terapia. * zajęcia profilaktyczne z młodzieżą i rodzicami na terenie szkoły
adresaci pomocy: Rodzice, dzieci i młodzież. Szczególnie adresowany jest do młodzieży, która boryka się z własnymi problemami; adolescencji, eksperymentów z narkotykami, konfliktów rodzinnych.
miejsce: własna placówka, teren szkoły
specjaliści: 1.Mariola Pietroń-Ratyńska — psycholog kliniczny
2. Grażyna Piotrkowska — psychoprofilaktyk
3. Janusz Zimak — instruktor terapii
4.Marta Policewicz — psycholog
5.Kazimierz Parol — terapeuta rodzinny
6. Aleksandra Cwik — psycholog
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Wronia 35/37
dzielnica: Wola
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 620 64 35
fax: 22 620-64-35
e-mail: zgpowrotzu@poczta.onet.pl
WWW: brak

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 08:00-19:00
wtorek: 08:00-19:00
środa: 08:00-19:00
czwartek: 08:00-19:00
piątek: 08:00-19:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Oddziały

rodzaj oddziału: Poradnia Profilaktyki Środowiskowej „Kontakt”
adres: ul. Wronia 35/37
dzielnica: Wola
telefon: 22 620-64-35
rodzaj oddziału: Centrum Pomocy Psychologicznej Rodzinie
adres: ul. Noakowskiego 16 m.1, 00-666 Warszawa
dzielnica: Śródmieście
telefon: 22 621-33-71
rodzaj oddziału: Poradnia Profilaktyczno-Społeczna
adres: ul. Puławska 120/124, 02-620 Warszawa
dzielnica: Mokotów
telefon: 22 844-44-70

Osoby zarządzające organizacją

Janusz Zimak – przewodniczący
Henryk Kasprzycki – wiceprzewodniczący
Henryka Rak – sekretarz

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 1986
status org. pożytku publicznego: tak, od roku 2004
nr KRS: 0000054824
REGON: P-29186201027
nr konta bankowego: 53102010970000720201057694
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych: Porozumienie TZN i KUŹNIA o współpracy regionalnej
zagranicznych: FTCCEE

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy:
 1. zrzeszanie i integracja rodzin i przyjaciół dzieci uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych w celu ich społecznej integracji i ochrony interesów
 2. wzajemne udzielanie sobie pomocy i porad
 3. rozwiązywanie podstawowych problemów rodzin dzieci uzależnionych
 4. zapobieganie i przeciwdziałanie narkomanii oraz AIDS
 5. reprezentowanie interesów rodzin osób uzależnionych na zewnątrz
Społeczna potrzeba rozwiązania problematyki uzależnień dzieci członków założycieli Stowarzyszenia – od narkotyków. Ograniczone możliwości państwa w zakresie rozwiązania problemu na forum kraju. Potrzeba dzielenia się wiedzą i własnymi doświadczeniami – z rodzicami i rodzinami osób uzależnionych w zakresie pomocniczości. Tworzenie struktur pomocowych o charakterze poradni rodzinnych ukierunkowanych na szeroko rozumianą pomoc; psychologiczną, terapeutyczną ze szczególnym uwzglednieniem ruchu samopomocowego „Rodzice – Rodzicom”. Lobbing na rzecz zapobiegania zjawisku narkomanii na forum krajowym. Szeroko rozumiana edukacja prozdrowotna na rzecz społeczeństwa i społeczności lokalnej. Działania z zakresu profilaktyki I i II rzędowej, ukierunkowanej na dzieci i młodzież, w tym szczególnie ze środowisk patologicznych. Edukacja prewencyjna ukierunkowana na rodziców wzgledem zagrożeń i ryzykownych zachowań ich dzieci w kontaktach; ze środowiskiem dewiacyjnym, substancjami psychoaktywnymi, psychotropowymi etc., etc. Kontynuacja ogólnopolskiego telefonu zaufania – dla każdego zainteresowanego pozyskaniem wiedzy lub informacji na temat zjawiska, jego skutków oraz form i metod pomocy wobec problemu eksperymentowania, używania i nadużywania narkotyków. Obecnie w Polsce działają 22 placówki o charakterze poradnianym. Na terenie miasta Stołecznego Warszawy – 3 o zasięgu terytorialnym, z pełną profesjonalną obsadą realizatorów.