Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 16.05.2008 r.

Ursynowsko-Natoliński Komitet Obywatelski „Solidarność”

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: Warszawa
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: parter

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • opieka duszpasterska
 • żywność, posiłki
 • inne

— dorośli:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • opieka duszpasterska
 • żywność, posiłki

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • opieka duszpasterska
 • żywność, posiłki

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • opieka duszpasterska
 • żywność, posiłki
 • inne

— uzależnieni od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • opieka duszpasterska
 • żywność, posiłki

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • opieka duszpasterska
 • żywność, posiłki

— uzależnieni od narkotyków:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • opieka duszpasterska
 • żywność, posiłki

— bliscy uzależnionych od narkotyków:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • opieka duszpasterska
 • żywność, posiłki

— inni:

 • pomoc informacyjno-poradnicza

pomoc poradniczo-informacyjna

rodzaj pomocy: Ogólne „Pogotowie” prawne, psychologiczne, psychiatryczne, logopedyczne we wszystkich możliwych aspektach życia.
Współpraca z noclegowniami, spółdzielniami mieszkaniowymi, policja, org. kościelnymi; innymi organizacjami pozarządowymi.
adresaci pomocy: potrzebujący, poszukujący pomocy(alkoholicy, ofiary przemocy, dzieci z rodzin patologicznych, bezdomni, itp.)
miejsce: Własna placówka
specjaliści:
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? brak danych

Miejsce prowadzenia działalności

ulica i nr lokalu: ul. Dereniowa 12
dzielnica: Ursynów
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 643-43-88; 501 723 401
fax:
e-mail:
WWW: brak

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 08:00-11:00
wtorek: 08:00-10:00
środa: 08:00-10:00
czwartek: 08:00-12:00
piątek: 08:00-10:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Siedziba statutowa

ulica i nr lokalu: ul. Jarzębowskiego 22
dzielnica: Ursynów
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 643-43-88; 501 723 401
fax:

Osoby zarządzające organizacją

Magdalena Irena Kulawik – prezes

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 1992
status org. pożytku publicznego: nie
nr KRS: 0000059278
REGON: 010615998
nr konta bankowego:
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy:
Celem prowadzonych działań jest bezinteresowna pomoc osobom niezamożnym, pokrzywdzonym, zagubionym, bezradnym, starym, niepełnosprawnym, bezrobotnym, bezdomnym, chorym itp., w rozwiązywaniu różnorodnych problemów życiowych i prawnych, a także załatwianie spraw związanych z alimentami, emeryturami, wypadkami, problemami mieszkaniowymi (także zagorożonymi eksmisją), ograniczeniem władzy rodzicielskiej, z ZUS-em, Urzędem Skabowym, spraw między pracodawcami a pracownikami, spraw rodzinnych z problemami alkoholowymi, narkomanią, przemocą itp.