Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 16.05.2008 r.

Związek Harcerstwa Polskiego — Hufiec Warszawa Praga Południe im. I Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: Praga Południe, Wawer, Rembertów oraz Wesoła
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: brak utrudnień

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka
 • opieka pozaszkolna

program Hufca Warszawa Praga-Południe

rodzaj pomocy: Wychowanie profilaktyczne opiera się na normach kulturowych i etycznych wartościach chrześcijańskich, kształtuje postawę szacunku wobec każdego człowieka. Odbywa się w czterech pionach: Zuchy (6-10 lat), harcerki i harcerze (11-13 lat), harcerki i harcerze starsi (14—16 lat), wędrowniczki i wędrownicy (16-25 lat).
adresaci pomocy: dzieci i młodzież
miejsce: szkoły, parafie
specjaliści: Instruktorzy harcerstwa
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? nie jest i nie był

Miejsce prowadzenia działalności

ulica i nr lokalu: Wał Miedzeszyński 375
dzielnica: Praga Południe
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 616-37-29
fax: 22 616-57-29
e-mail: h_wawapragapd@zhp.org.pl
WWW: www.warszawapragapd.zhp.org.pl

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: nieczynne
wtorek: nieczynne
środa: nieczynne
czwartek: nieczynne
piątek: nieczynne
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Siedziba statutowa

ulica i nr lokalu: ul. Konopnickiej 6
dzielnica: Śródmieście
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 621-65-14
fax: 22 621-65-14

Osoby zarządzające organizacją

hm Piotr Olejniczak – Komendant Hufca
hm Marek Medyński – zastępca Komendanta Hufca
hm Leszek Adamski – skarbnik Hufca

Dane formalne

status prawny: inna forma osobowości prawnej
rok rejestracji:
status org. pożytku publicznego: tak, od roku 2004
nr KRS:
REGON:
nr konta bankowego: 07106000760000401010001047
samodzielność organizacyjna: element innej organizacji: Związek Harcerstwa Polskiego
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych: WOSM, WAGGGS

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy:
Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest przyczynianie się – przy pomocy metody harcerskiej – do rozwoju młodych ludzi w taki sposób, aby w pełni mogli wykorzystać swoje możliwości duchowe, intelektualne, społeczne, emocjonalne i fizyczne jako jednostki i jako odpowiedzialni obywatele – członkowie wspólnot lokalnych, narodowych i międzynarodowych. Przeważającą formą aktywności programowej są zabawa w kogoś lub w coś (w gromadach zuchowych), gra (w drużynach harcerskich), poszukiwanie (w drużynach starszoharcerskich) oraz służba i wyczyn (w drużynach wędrowniczych). Harcerskie działanie obejmuje wiele bardzo różnorodnych obszarów programowych.
W 1911 r. Andrzej Małkowski podpisuje rozkaz, w którym powołuje trzy drużyny skautowe we Lwowie (dwie męskie i jedną żeńską):
 • I Lwowska Drużyna Skautów im. Naczelnika Kościuszki - drużynowy Czesław Pieniążkiewicz,
 • II Lwowska Drużyna Skautów im. Hetmana Chodkiewicza - drużynowy Franciszek Kapałka,
 • III Lwowska Drużyna Skautek im. Emilii Plater - drużynowa Olga Drahonowska.
1-2 XI 1916 w Warszawie powstaje Związek Harcerstwa Polskiego skupiający organizacje skautowe zaboru rosyjskiego: POS (Polska Organizacja Skautowa) i ZSP (Związek Skautek Polskich) i Junactwo. Jako wspólne odznaki przyjęto krzyż harcerski i lilijkę skautową.