Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 28.05.2008 r.

Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: cały kraj
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: brak ułatwień

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • telefon zaufania, infolinia

— dorośli:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • telefon zaufania, infolinia

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • telefon zaufania, infolinia

— uzależnieni od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • telefon zaufania, infolinia
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • organizowanie czasu wolnego

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • telefon zaufania, infolinia

Wspólnota Anonimowi Alkoholicy

rodzaj pomocy: Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
adresaci pomocy: alkoholików
miejsce: mityngi AA
specjaliści: Anonimowi Alkoholicy
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? nie jest i nie był

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Chmielna 20
dzielnica: Śródmieście
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 828-04-94
fax: 22 828-04-94
e-mail: aa@aa.org.pl
WWW: www.aa.org.pl

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 08:00-16:00
wtorek: 08:00-16:00
środa: 08:00-16:00
czwartek: 08:00-16:00
piątek: 08:00-16:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Oddziały

rodzaj oddziału: Punkt Informacyjno-Kontaktowy
adres: ul. Berezyńska 17 lok.10, 03-904 Warszawa
dzielnica: Praga Południe
telefon: 22 616-05-68

Osoby zarządzające organizacją

Witold Karaszewski – dyrektor zarządu
Janusz Matejski – członek zarządu

Dane formalne

status prawny: fundacja
rok rejestracji: 1995
status org. pożytku publicznego: nie
nr KRS: 0000020923
REGON: 011204085
nr konta bankowego: 33109010430000000100679467
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych: AA in World

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy:
Ochrona zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,niesienie pomocy alkoholikom i szerzenie wiedzy na temat choroby alkoholowej. W swoim działaniu ma służyć ruchowi Anonimowych Alkoholików.
Do Polski informacje o AA były przemycane już od 1957 roku, jednak pierwsza grupa działająca wg 12 Tradycji powstała w 1974 roku w Poznaniu. Z biegiem lat powstają inne grupy AA już i poza Poznaniem w innych miastach w całej Polsce. Obecnie w Polsce istnieje około 1800 grup. Pierwszy ogólnokrajowy Zjazd AA z udziałem przedstawicieli 34 grup AA odbył się w październiku 1984 roku w Poznaniu, następny w Zawierciu w 1986 roku (140 grup AA). Trzeci Zjazd AA przemianowany na Kongres we Wrocławiu w 1988 roku (238 grup AA). Potem kongresy odbywały się w 1991 roku w Gdańsku, 1994 roku w Krakowie i ostatni 1996 roku w Warszawie. Aby jednak grupy AA mogły korzystać z tłumaczonej literatury i innej pomocy. W 1982 roku powstała Tymczasowa Służba Anonimowych Alkoholików, a następnie Biuro Usług Ogólnych w Poznaniu. W 1993 roku zostaje przeniesione do Konina i funkcjonuje, aż do powołania w 1995 roku w Warszawie fundacji pod nazwą „Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce” obsługującej wszystkie Grupy AA w Polsce (za: http://www.aa.org.pl/aa_histora.html). Obecne ukazujące się pismo „Zdrój” narodziło się w 1986 roku w wyniku połączenia wcześniej ukazujących się dwóch pism „Ruch Anonimowych Alkoholików” (1985) i biuletynu AA \\\"Zdrój\\\" (1986).