Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 16.05.2008 r.

Liga Kobiet Polskich, Zarząd Wojewódzki w Warszawie

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Ursus i Wołomin
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak danych
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: nie dotyczy (organizacja nie prowadzi na terenie Warszawy programów/działań dotyczących uzależnień)

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dorośli:

 • profesjonalne porady prawne

— rodzina:

 • profesjonalne porady prawne
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • odzież, przedmioty

— uzależnieni od alkoholu:

 • profesjonalne porady prawne

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • profesjonalne porady prawne

— bliscy uzależnionych od narkotyków:

 • profesjonalne porady prawne

— inni:

 • organizowanie wypoczynku
 • inne

Program Ligii Kobiet Polskich Zarząd Wojewódzki w Warszawie

rodzaj pomocy: W roku 2002/2003 realizowany był program „Przeciw przemocy” dofinansowany przez Fundację Batorego i Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.
Głównie chodziło o to, aby osoby dotknięte przemocą zrozumiały, że nie ma społecznego przyzwolenia na przemoc. Spotkania z Policją, pedagogami
adresaci pomocy: był kierowany do kobiet i aktywu LKP, do kobiet dotkniętych przemocą, zgwałconych, które szukały pomocy u pracowników i psychologa
miejsce: Seminarium i Konferencje w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy i we własnej placówce
specjaliści: Wykładowcy uniwersyteccy, psycholog, prawnik, przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauczyciele, członkowie LKP
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

II Program Ligii Kobiet Polskich Zarząd Wojewódzki w Warszawie

rodzaj pomocy: II edycja szkolenia Krav-Maga systemu samoobrony przed napastnikami dla kobiet w różnym wieku (ogromne zainteresowanie i duża frekwencja.
adresaci pomocy: kobiety
miejsce: Szkoła Hoffmanowej i w Urzędzie Praga Północ
specjaliści: Pan Sawicki — trener
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

Program Poradnictwa Ligii Kobiet Polskich Zarząd Wojewódzki w Warszawie

rodzaj pomocy: Działalność ciągła:
Poradnictwo prawne i poradnictwo psychologiczne.
(niestety nie ma pomocy finansowej, a jest bardzo przydatna) nie stać tych rodzin na korzystanie i pomoc drogich kancelarii adwokackich.
Bez pomocy finansowej Urzędu Miasta wprowadzimy częściową, niewielką odpłatność, ponieważ tracimy dobrych prawników, którzy od lat nieodpłatnie udzielali setki porad. Obecnie w zmienionej sytuacji rynkowej mamy kłopoty z obsadzeniem dyżurów prawników i psychologa.
adresaci pomocy: kobiety, rodziny
miejsce: własna placówka
specjaliści:
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

Adres

ulica i nr lokalu: ul. ks. Kłopotowskiego 6 lok. 60
dzielnica: Praga Północ
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 619-57-36
fax: 22 675-34-38
e-mail: ligakobietpolskich@o2.pl
WWW: brak

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: nieczynne
wtorek: 16:00-18:00
środa: nieczynne
czwartek: 16:00-18:00
piątek: nieczynne
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Osoby zarządzające organizacją

Maria Norin – przewodnicząca Zarządu
Anna Gieryszewska – wiceprzewodnicząca Zarządu
Eliza Kielak – wiceprzewodnicząca Zarządu
Magdalena Norin-Olchowicz – wiceprzewodnicząca Zarządu

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 1999
status org. pożytku publicznego: nie, ale starania zostaną podjęte w przyszłości
nr KRS:
REGON: 01608343300010
nr konta bankowego: 89106000760000401010047683
samodzielność organizacyjna: element innej organizacji: Oddziałem Wojewódzkim Zarządu Głównego Ligi Kobiet Polskich
osobowość prawna:

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych: Polskie Lobby Kobiet, Forum Współpracy Parlamentarnej Grupy KObiet z Organizacjami Pozarządowymi
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: nie
Utrwalanie dotychczasowych zdobyczy organizacji. Pomoc kobiecie i rodzinie w trudnych yciowych problemach. Dziaania na rzecz:
 1. penej realizacji zasady rwnouprawnienia kobiet w yciu spoeczno-politycznym i rodzinnym
 2. ochrony praw i interesw kobiet
 3. pomocy kobietom, ich rodzinom i dzieciom
 4. pomocy osobom niepenosprawnym, uzalenionym i wspuzalenionym
 5. pomocy rodzinom zagroonym wykluczeniem spoecznym
Obecnie LKP aktywnie podejmuje dziaania w zakresie problematyki – bezrobocia i aktywizacji zawodowej kobiet, m.in. szkolenie albo uczestnictwo w szkoleniach (np. jak wykorzysta fundusze inwestycyjne z EFS).
Liga Polskich Kobiet ma tradycje od 1913 r. Oddział Wojewódzki w Warszawie powstał zaraz po wojnie w 1945 r. Pomoc kobietom i rodzinom w trudnych czasach powojennych. Przez dalsze lata do chwili obecnej świadczymy pomoc na rzecz kobiet. Pomoc prawną łącznie z pisaniem pozwów, apelacji i pism do urzędów. Pomoc psychologiczna. Szkolenie kobiet i przekwalifikowanie stosowne do potrzeb rozwoju społecznego i gospodarczego. Działania na rzecz równouprawnienia kobiet. Pobudzanie aktywności społecznej i gospodarczej kobiet. Organizowanie kursów przysposabiających do zawodów i dla własnych potrzeb. Wydawanie miesięcznika „Nasza Praca”, w którym zamieszczano sprawy aktualne i osiągnięcia jednostek terenowych. Organizacja o zasięgu ogólnopolskim.