Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 16.05.2008 r.

Praskie Towarzystwo „Trzeźwość”

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: miasto Warszawa, gminy i miasta ościenne, osoby pracujące lub uczące się w Warszawie, a mieszkające na stałe w innych miastach
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: zajęcia odbywają się na parterze, zabudowa willowa poza ruchem ulicznym, blisko głównych arterii komunikacyjnych; w lokalu Przychodni windy do obsługi niepełnosprawnych

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— uzależnieni od alkoholu:

 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy

trening interpersonalny/uczenie umiejętności kontaktów międzyludzkich

rodzaj pomocy: Jest to program III stopniowy, każdy stopień obejmuje 50-godzinną sesję. Sesja trwa 5 dni po 10 godz. zajęć dziennie. Praca grupy w oparciu o proces grpowy.w trakcie zajęć elementy psychoedukacyjne na temat kontaktów międzyludzkich, ELEMENTY WARSZTATOWE uczenie umiejętności interpersonalnych, ELEMENTY OSOBISTYCH PRAC PSYCHOLOGICZNZCH wokół problemów komunikacyjnych i relacyjnych z osobami znaczącymi. W skład grupy wchodzą osoby, które ukończzły wczesniej terapię podstawową w zakresie uzależnienia, współuzależnienia lub DDA. W skład każdej Grupy wchodzą osoby identyfikujące się z którąś z wymienionych grup problemów lub kilkoma grupami jednocześnie (jestem alkoholikiem i DDA lub jestem współuzależniony i DDA). POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI STOPNIAMI jest około 2 3 miesiące przerwy.
Ukończenie programu TRENING INTERPERSONALNY daje możliwość
uczestniczenia w dalszych Programach
adresaci pomocy: TRENING dla DDA/Analiza osobistych relacji wewnątrzrodzinnych
miejsce: Lokal i zaplecze SP ZOZ OTUA Warszawa ul. Wł. Łokietka 11, Poradnia Uzależnień Warszawa, ul. Jagiellońska 34
specjaliści: Praca grupy w oparciu o proces grupowy.Analiza osobistych relacji wewnątrzrodzinnych, rozpoznawanie i rozbrajanie mechanizmów obronnych alkoholowego systemu rodzinnego w rodzinie pochodzenia. Alkoholowa konstrukcja rodziny/rozpoznanie modelu w rodzinie pochodzenia. Elementy psychoedukacyjne, elementy uczenia rozbrajania mechanizmów zaprzeczeń. Praca nad rozpoznawaniem emocji i schematów poznawczych pochodzących z rodziny pochodzenia. OSOBISTE PRACE PSYCHOLOGICZNE DOTYCZĄCE PROBLEMÓW RELACYJNYCH I EMOCJONALKNYCH. Jest to trening II stopniowy.kONIECZNE JEST WCZEŚNIEJSZE UKOŃCZENIE TRENINGU TERAPEUTYCZNEGO. POZOSTAŁE ZASADY JAK PRZY TRENINGU INTERPERSONALNYM,
odpłatność: b.d.
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? brak danych

trening dla DDA/Analiza osobistych relacji wewnątrzrodzinnych

rodzaj pomocy: Praca grupy w oparciu o proces grupowy. Analiza osobistych relacji wewnątrzrodzinnych, rozpoznawanie i rozbrajanie mechanizmów obronnych alkoholowego systemu rodzinnego w rodzinie pochodzenia. Alkoholowa konstrukcja rodziny/rozpoznanie modelu w rodzinie pochodzenia. Elementy psychoedukacyjne, elementy uczenia rozbrajania mechanizmów zaprzeczeń. Praca nad rozpoznawaniem emocji i schematów poznawczych pochodzących z rodziny pochodzenia. OSOBISTE PRACE PSYCHOLOGICZNE DOTYCZĄCE PROBLEMÓW RELACYJNYCH I EMOCJONALKNYCH. Jest to trening II stopniowy. KONIECZNE JEST WCZEŚNIEJSZE UKOŃCZENIE TRENINGU TERAPEUTYCZNEGO.POZOSTAŁE ZASADY JAK PRZY TRENINGU INTERPERSONALNYM,
adresaci pomocy: osoby które są DDA, niezależnie od tego czy poza tym są alkoholikami lub osobami współuzależnionymi. Warunkiem jest ukończenie wcześniej TRENINGU INTERPERSONALNEGO
miejsce: Lokal i zaplecze SP ZOZ OTUA Warszawa ul WŁ Łokietka 11,POradnia Uzależnień Warszawa ul. Jagiellońska 34
specjaliści: ALEKSANDRA WIŚNIEWSKA/psycholog kliniczny/Lic. specjalista psychoterapii uzależnień/Trener PTP./realizator i współautor
programu
Zofia Chludzinska/Psycholog/Lic. specjalista psychoterapii uzależnień/trener PTP/realizator i współautor programu
Joanna Stencel /psycholog kliniczny/Lic. specjalista psychoterapii uzależnień/trener PTP/realizator i współautor programu
Marek Jaździkowski /resocjolog/Lic. specjalista psychoterapii uzależnień/trener superwizor treningu psychologicznego PTP/realizator i współautor programu
odpłatność: częściowo
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

trening intrapsychiczny

rodzaj pomocy: Praca w oparciu o proces grupowy. Docieranie i odkrywanie podstawowych, wczesnodziecięcych zapisów i skryptów życiowych rodzicielskich, odkrywanie wczesnodziecięcych doświadczeń relacyjnych z osobami znaczącymi/rodzicami
adresaci pomocy: absolwenci dwóch wcześniejszych rodzajów treningów
miejsce: Lokal i zaplecze SP ZOZ OTUA Warszawa ul WŁ Łokietka 11,POradnia Uzależnień Warszawa ul. Jagiellońska 34
specjaliści: FRANCISZKA BORAL /PSYCHOLOG KLINICZNY/lic. specjalista psychoterapii uzależnień/trener PTP/realizator i współautor programu
Marek Jaździkowski /resocjolog/Lic.specjalista psychoterapii uzależnień/trener superwizor treningu psychologicznego PTP/realizator i współautor programu
FRANCISZKA BORAL /PSYCHOLOG KLINICZNY/lic. specjalista psychoterapii uzależnień/trener PTP/realizator i współautor programu
Marek Jaździkowski /resocjolog/Lic. specjalista psychoterapii uzależnień/trener superwizor treningu psychologicznego PTP/realizator i współautor programu FRANCISZKA BORAL /PSYCHOLOG KLINICZNY/lic. specjalista psychoterapii uzależnień/trener PTP/realizator i współautor programu
Marek Jaździkowski /resocjolog/ Lic. specjalista psychoterapii uzależnień/trener superwizor treningu psychologicznego PTP/realizator i współautor programu
FRANCISZKA BORAL /PSYCHOLOG KLINICZNY/lic. specjalista psychoterapii uzależnień/trener PTP/realizator i współautor programu
Marek Jaździkowski /resocjolog/Lic. specjalista psychoterapii uzależnień/trener superwizor treningu psychologicznego PTP/realizator i współautor programu
FRANCISZKA BORAL /PSYCHOLOG KLINICZNY/lic. specjalista psychoterapii uzależnień/trener PTP/realizator i współautor programu
Marek Jaździkowski /resocjolog/Lic.specjalista psychoterapii uzależnień/trener superwizor treningu psychologicznego PTP/realizator i współautor programu
FRANCISZKA BORAL /PSYCHOLOG KLINICZNY/lic. specjalista psychoterapii uzależnień/trener PTP/realizator i współautor programu
Marek Jaździkowski /resocjolog/Lic.specjalista psychoterapii uzależnień/trener superwizor treningu psychologicznego PTP/realizator i współautor programu FRANCISZKA BORAL /PSYCHOLOG KLINICZNY/lic. specjalista psychoterapii uzależnień/trener PTP/realizator i współautor programu
Marek Jaździkowski /resocjolog/Lic. specjalista psychoterapii uzależnień/trener superwizor treningu psychologicznego PTP/realizator i współautor programu
FRANCISZKA BORAL /PSYCHOLOG KLINICZNY/lic. specjalista psychoterapii uzależnień/trener PTP/realizator i współautor programu
Marek Jaździkowski /resocjolog/ Lic. specjalista psychoterapii uzależnień/trener superwizor treningu psychologicznego PTP/realizator i współautor programu
odpłatność: częściowo
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

trening asertywności/uczenie asertywnych zachowań

rodzaj pomocy: Program uczy zachowań prospołecznych. Zachowań dorosłych, zachowań stanowczych, łagodnych, bez lęku.
adresaci pomocy: absolwenci wcześniejszych programów
miejsce: Lokal i zaplecze SP ZOZ OTUA Warszawa ul. Wł. Łokietka 11, Poradnia Uzależnień Warszawa ul. Jagiellońska 34
specjaliści: Anna Wiechcińska/Psycholog kliniczny/Lic. specjalista psychoterapii uzależnień/Trener PTP/realizator i współtwórca programu,
Marek Jaździkowski /resocjolog/Lic.specjalista psychoterapii uzależnień/trener superwizor treningu psychologicznego PTP/realizator i współautor programu
odpłatność: b.d.
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

trening wychodzenia z pozycji ofiary

rodzaj pomocy: Praca nad rozpoznawaniem zapisów we wczesnym dziecinstwie dotyczących dominujących postaw. Praca w trybie jeden weekend raz w miesiącu przez rok, sesje dwudniowe.
adresaci pomocy: absolwenci wcześniejszych treningów
miejsce: Lokal i zaplecze SP ZOZ OTUA Warszawa ul. Wł. Łokietka 11, Poradnia Uzależnień Warszawa, ul. Jagiellońska 34
specjaliści: FRANCISZKA BORAL/j.w./
MAREK JAŹDZIKOWSKI/j.w/
odpłatność: częściowo
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? był w przeszłości

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Władysława Łokietka
dzielnica: Targówek
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 679-21-45
fax: 22 679-21-45
e-mail:
WWW: brak

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 09:00-14:00
wtorek: 09:00-14:00
środa: 09:00-14:00
czwartek: 09:00-14:00
piątek: 09:00-14:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Osoby zarządzające organizacją

Marek Jaździkowski – prezes
Aleksandra Wiśniewska – wiceprezes
Joanna Stencel – skarbnik

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 1989
status org. pożytku publicznego: nie, ale starania zostaną podjęte w przyszłości
nr KRS: RSt 548
REGON: 59 1 862 01007
nr konta bankowego: 39106000760000401010002217
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: nie
W chwili obecnej celem Towarzystwa jest utrzymanie dostępności do Terapii Pogłębionej przez jak najszerszą grupę ludzi potrzebujących pomocy i zmotywowanych do leczenia i pełnej rechabilitacji psychospołecznej.Zdaniem naszym terapia podstawowa nie leczy a jedynie rozpoczyna proces gotowości do zmiany.Nie rozumienie tego faktu prowadzi do marnotrastwa środków publicznych.Nie podjęcie terapii Ponadpodstawowej i Pogłębionej niszczy efekty terapii podstawowej.Należy też nadmienić, że psychoedukacja nie jest terapią.Można powiedzieć,że Towarzystwo stara się zminimalizować skutki działąń niegospodarnych NFZ.
Podstawowym celem powstania Towarzystwa była nasilająca się społeczna potrzeba profesjonalnego rozwiązywania problemów związanych z używaniem alkoholu i innych środków uzależniających, w tym szczególnie podjęcie działań na rzecz zmiany tradycyjnej, patologicznej subkultury praskiej oraz pomoc ludziom cierpiącym z powodu używania alkoholu i innych środków uzależniających, tj. ludziom zagrożonym uzależnieniem, uzależnionym i ich rodzinom oraz środowisku, w którym żyją. Do realizacji tych celów konieczne było stworzenie merytorycznego zaplecza w postaci zespołu bardzo doświadczonych psychoterapeutów, psychologów klinicznych oraz innych specjalistów zainteresowanych zawodowo tymi problemami. Stowarzyszenie powstało jako profesjonalne zaplecze dla realizacji PROGRAMÓW POGŁĘBIONEJ TERAPII, początkowo tylko dla absolwentów Programu Podstawowego Terapii Uzależnień Alkoholowych Ośrodka Terapeutycznego w Warszawie przy ul.Władysława Łokietka 11, a obecnie dla absolwentów także innych programów terapii podstawowej. Działania Towarzystwa koncentrowały się przede wszystkim wokół programów dotyczących:
 • rehabilitacji uzależnionych i ich rodzin
 • programów terapeutyczne dla DDA
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • prowadzenia dwóch punktów informacyjno-konsultacyjnych
 • szkolenia dla osób zajmujących sie pomaganiem
 • treningów i warsztatów psychologicznych:
  • dla zaawansowanych w terapii podstawowej i ponadpodstawowej
  • program rozwoju osobistego
  • program wychodzenia z pozycji ofiary