Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 13.05.2008 r.

Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: cały kraj
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: podjazdy do wejść, łazienek, zajęcia odbywające się na parterze

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • działania, animacja środowisk
 • profilaktyka

— dorośli:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • schronisko/noclegownia
 • ośrodek rehabilitacji/resocjalizacji
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • działania, animacja środowisk
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • pośrednictwo, kluby pracy
 • tworzenie miejsc pracy
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

— rodzina:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • działania, animacja środowisk
 • żywność, posiłki
 • odzież, przedmioty
 • szkolenia, doradztwo zawodowe
 • pośrednictwo, kluby pracy
 • tworzenie miejsc pracy
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie wypoczynku
 • profilaktyka

— dzieci i młodzież zagrożona:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • schronisko/noclegownia
 • ośrodek rehabilitacji/resocjalizacji
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • postrehabilitacja
 • działania, animacja środowisk
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka
 • przedszkola i szkoły integracyjne

— uzależnieni od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • schronisko/noclegownia
 • ośrodek rehabilitacji/resocjalizacji
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • postrehabilitacja
 • działania, animacja środowisk
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

— bliscy uzależnionych od alkoholu:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • schronisko/noclegownia
 • ośrodek rehabilitacji/resocjalizacji
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • postrehabilitacja
 • działania, animacja środowisk
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

— uzależnieni od narkotyków:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • schronisko/noclegownia
 • ośrodek rehabilitacji/resocjalizacji
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • postrehabilitacja
 • działania, animacja środowisk
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

— bliscy uzależnionych od narkotyków:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • działania, animacja środowisk
 • edukacja, szkolenia
 • organizowanie wypoczynku
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka

— pracownicy uzależnień, inne grupy zawodowe:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • działania, animacja środowisk

— inni:

 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • pomoc w załatwianiu formalności
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • działania, animacja środowisk

Pułapka

rodzaj pomocy: Od kilku lat w ramach projektu „Pułapka” dotyczącego profilaktyki uzależnień odbywa się szereg zajęć i warsztatów dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Od kwietnia 2005 regularnie odbywają się następujące zajęcia: warsztaty psychoedukacyjne, zajęcia ogólnorozwojowe: sportowe, plastyczne, muzyczne, teatralne, komputerowe.
adresaci pomocy: niepełnosprawni
miejsce: Warsztaty Terapii Zajęciowej
specjaliści:
odpłatność: nieodpłatne
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Dom Rotacyjny dla bezdomnych mężczyzn

rodzaj pomocy: Nasz Dom Rotacyjny powstał w 2002 roku dzięki pomocy finansowej z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziału Promocji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Urzędu Wojewody Mazowieckiego oraz sponsorów prywatnych. Ten innowacyjny projekt jest udaną próbę tworzenia modelowej instytucji społecznej, która nie tylko skutecznie przeciwdziała rozwoju przestępczości w środowisku bezdomnej i bezrobotnej młodzieży, ale przede wszystkim efektywnie pomaga zagubionym i odrzucanym przez ogół społeczeństwa młodym ludziom osiągnąć samodzielność życiową i niezależność materialną poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poziomu wykształcenia, a dzięki wdrażaniu aktywnego i zdrowego trybu życia umożliwia im nie tylko powrót do normalnego i satysfakcjonującego funkcjonowania społecznego, ale także rozwój osobowości i odzyskanie poczucia własnej wartości. Młodzi ludzie, którzy nie posiadają własnego domu, nie są aktywni zawodowo i nierzadko wymagają terapii uzależnień, mają możliwość tymczasowego zamieszkania w godziwych warunkach. Mieszkańcy DOMU ROTACYJNEGO – gdzie mogą przebywać 6-12 miesięcy – rezydują w pokojach 2-5 osobowych, wyposażonych w podstawowe meble, mają do dyspozycji łazienki i urządzenia sanitarne. Pomimo skromnego standardu w DOMU panuje rodzinna atmosfera i wszyscy mieszkańcy – jako wolontariusze – uczestniczą w różnych pracach na rzecz naszego Stowarzyszenia.
adresaci pomocy: bezdomni mężczyźni wychodzący z terapii uzależnień
miejsce: Dom Rotacyjny w Centrum Pomocy Wzajemnej
specjaliści:
odpłatność: częściowo
czy program jest dofinansowywany przez Miasto Stołeczne Warszawę? jest aktualnie

Miejsce prowadzenia działalności

ulica i nr lokalu: ul. Targowa 82
dzielnica: Praga Północ
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 619-85-01, 618-86-96
fax: 22 618-86-96
e-mail: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl
WWW: www.otwartedrzwi.pl

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: 08:00-16:00
wtorek: 08:00-16:00
środa: 08:00-16:00
czwartek: 08:00-16:00
piątek: 08:00-16:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Siedziba statutowa

ulica i nr lokalu: ul. Równa 10/3
dzielnica: Praga Północ
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 22 618-86-96, 670-21-23
fax: 22 618-86-96

Oddziały

rodzaj oddziału: Warsztaty Terapii Zajęciowej
adres: ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa
dzielnica: Praga Północ
telefon: 22 670-21-23, 618-66-96
rodzaj oddziału: Centrum Pomocy Wzajemnej
adres: ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa
dzielnica: Praga Północ
telefon: 22 619-85-01, 618-86-96
rodzaj oddziału: Ośrodek dziennego pobytu dla osób z upośledzeniem umysłowym
adres: ul. Białobrzeska 11
dzielnica: Ochota
telefon:

Osoby zarządzające organizacją

Anna Machalica-Pułtorak – prezes Zarządu
Iwona Wojtczak-Grzesińska – wiceprezes Zarządu, psycholog

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 1995
status org. pożytku publicznego: tak, od roku 2004
nr KRS: 000080010
REGON: 011305320
nr konta bankowego: 06124060741111000049990832
samodzielność organizacyjna: tak
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych: Sieć Orgaznizacji Pozarządowych „Przeciw bezrobociu”, Ogólnopolska Konfederacja Na Rzecz Zatrudnienia Socjalnego
zagranicznych: KAIROS, CARAWANA 2000

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy: 30
„POMOC – WIEDZA – PRACA – SAMODZIELNOŚĆ”: w takiej formule działania zawiera się misja Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”. Kreujemy możliwości i organizujemy warunki, w których osoby młode zagrożone wykluczeniem społecznym zdobywają samodzielność, niezależność i włączają się w główny nurt życia społecznego i ekonomicznego. Wszystkie działania prowadzimy w środowisku młodych osób: bezdomnych, bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych patologiami społecznymi, biednych, pochodzących z dysfunkcyjnych rodzin.
Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” powstało w 1995 roku z potrzeby serca i działania grupy ludzi, którzy uważają, że wychowanie młodego pokolenia to sprawa nas wszystkich. Dbając o młodzież, dbamy o przyszłość swoją i świata. Nasze programy adresowane są do zagrożonych wykluczeniem społecznym młodych osób w wieku 16 – 35 lat bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych, nie uczących się, biednych, pochodzących z dysfunkcyjnych rodzin i zagrożonych patologiami społecznymi. Tworzymy dla nich i razem z nimi warunki wyrównywania szans w dostępie do wiedzy i pracy. Od 1995 r. z usług Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” skorzystało w różnym zakresie ponad 17.000 osób – głównie młodzież poszkodowana społecznie. Absolwenci projektów specjalnych, to ponad 1500 osób, których życie zmieniło się dzięki uczestnictwu w naszych programach. Pracują i realizują się w życiu osobistym bez dramatów. Stowarzyszenie jest inicjatorem i założycielem Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Przeciw bezrobociu” i Ogólnopolskiej Konfederacji na rzecz Zatrudnienia Socjalnego. Stowarzyszenie otrzymało wyróżnienie w konkursie Prezesa Rady Ministrów na obywatelską inicjatywę dziesięciolecia w 1999 r. Wszystkie nasze działania udają się dzięki pomocy licznych wolontariuszy, samorządów lokalnych, fundacji, firm, agencji rządowych i osób prywatnych, którzy podzielają naszą ideę.