Warszawski Informator o Pomocy

dla osób uzależnionych i ich bliskich

szukaj dzielnice odsyłacze telefony zaufania poradnia on-line

Ostatnia aktualizacja danych: 10.07.2008 r.

Stowarzyszenie „Promocja Zdrowia – Ochota”

Warunki skorzystania z pomocy:

 1. Obszar, na terenie którego prowadzone są programy Organizacji: Warszawa
 2. Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak danych
 3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: nie dotyczy (organizacja nie prowadzi na terenie Warszawy programów/działań dotyczących uzależnień)

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

— dzieci i młodzież:

 • usługi opiekuńcze
 • edukacja, szkolenia
 • profilaktyka

— dorośli:

 • usługi opiekuńcze
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • profilaktyka

Adres

ulica i nr lokalu: ul. Barska 32 Gimnazjum Nr 14
dzielnica: Ochota
kod, miejscowość: Warszawa
telefon: 0 508 268831
fax:
e-mail: beata110@buziaczek.pl
WWW: brak

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek: nieczynne
wtorek: 15:00-15:00
środa: nieczynne
czwartek: 13:00-15:00
piątek: nieczynne
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Osoby zarządzające organizacją

Beata Nowakowska – prezes
Beata Cybulska – sekretarz
Małgorzata Gębska – skarbnik

Dane formalne

status prawny: stowarzyszenie
rok rejestracji: 1999
status org. pożytku publicznego: nie, ale starania zostaną podjęte w przyszłości
nr KRS: 0000136421
REGON: 016115966
nr konta bankowego:
samodzielność organizacyjna: element innej organizacji: Jest zarejestrowane, działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.
osobowość prawna: własna

Przynależność do stowarzyszeń

krajowych:
zagranicznych:

Wolontariat

organizacja korzysta z wolontariatu: tak
liczba wolontariuszy: 2
Celem jest inicjowanie i wspieranie działań prozdrowotnych na terenie dzielnicy Ochota:
 1. 1. działanie na rzecz upowszechnienia zdrowego stylu życia w społeczeństwie
  1. zapobieganie narkomanii, alkoholizmowi oraz przemocy
  2. organizowanie obozów i warsztatów
  3. organizowanie działań wspierających proces zdrowienia u osób uzależnionych
 2. inicjowanie i koordynacja działań mających na celu aktywizację różnych środowisk społecznych
 3. działanie na rzecz reorientacji służby zdrowia dla celów promocji zdrowia oraz edukacji i poradnictwa
 4. postulowanie kierunków oraz opracowywanie zasad kształcenia dla celów promocji zdrowia
 5. inicjowanie i podejmowanie działań związanych z tworzeniem prawnych i organizacyjnych ram działalności pracowników służby zdrowia w obszarze promocji zdrowia.
Latem 1999 roku grupa osób od dawna zajmująca się promocją zdrowia, zwłaszcza dzieci i młodzieży, powołała stowarzyszenie, którego statutowym celem jest inicjowanie, promowanie i wspieranie działań prozdrowotnych na terenie dzielnicy Ochota. W planach „Promocji Zdrowia Ochota” mamy wiele różnych projektów, działań medukacyjnych dla dzieci i młodzieży na temat zdrowego stylu życia. Organizujemy imprezy i festyny, w których uczestniczą dzieci i dorośli. Lata 2004 i 2005 były trudne, ponieważ nie otrzymaliśmy dotacji na wiele programów profilaktycznych, które już były realizowane. Nie tracimy jednak wiary i cały czas próbujemy wykorzystywać co raz to nowe pomysły – wdrażamy je w życie i żywo uczestniczymy w życiu społeczności ochockiej.